<
Schliessen
Schliessen

S Hausengel spolupracujem od Apríla 2016 a som veľmi spokojný

Martin Marčišovský, Poprad

Hausengel Martin Marcisovsky

Mojím najväčším potešením je spokojnosť opatrovanej osoby a úsmev na jej tvári, keď vidím, že sa opatrovaná osoba teší z mojej prítomnosti uľahčujem jej život v ťažkej situácii spôsobenej chorobou. Najdôležitejšie pri práci opatrovateľa je trpezlivosť s opatrovanou osobou. Človek musí mať pri tejto práci odhodlanie a pokoru! Nie je to len prísť, odrobiť si svoje a ísť s výplatou domov. Mojím úplne prvým problémom na začiatku  bola jazyková bariéra. Postupom času a spoznávaním nových ľudí o ktorých som sa staral a ktorí mi prirástli k srdcu bolo najťažšie, keď mi opatrovaná osoba umierala pred očami a ja som jej už nevedel pomôcť.

O Hausengel som sa dozvedel cez pracovný, internetový portál Profesia. S Hausengel spolupracujem už 7. rok a pre túto spoločnosť som sa rozhodol z dôvodu najvýhodnejších pracovných podmienok na trhu v tejto pracovnej oblasti.

Z otvorenia živnosti som nemal žiadne obavy, nakoľko na začiatku pracovného pohovoru sa ma ujal skvelý koordinátor, ktorý mi všetko dopodrobna vysvetlil, aké výhody a nevýhody budú pri tejto forme podnikania pre mňa vyplývať. Ako som už spomenul, mal som obavu z jazykovej bariéry, no keďže môj prvý koordinátor bol tiež občan Slovenskej republiky, čiže mojej vlasti, pocit obavy a stresu zo mňa opadol. Ďalej to už bolo len o tom, akú opatrovanú osobu budem mať, či zapasuje chémia a tiež či budem spĺňať jej kritéria. No ako sa postupom času ukázalo, tak v práci sa mi darilo veľmi dobre, čoho sú dôkazom aj moje výsledky.

Pri spolupráci s Hausengel cítim pocit slobody, lebo nemám nad sebou nadriadeného a som pánom vlastného času. Sám si vyberám, kedy pôjdem do práce a kedy budem oddychovať. Jedinou nevýhodou je nepravidelný príjem. Keď som v rodine v Nemecku, tak Hausengel mi zabezpečuje poistenie. Zdravotné poistenie v rodine je pre mňa veľmi dôležité, človek nikdy nevie, aký pracovný úraz sa mu môže stať a taktiež poistenie škodovej udalosti pri prípadnej mnou spôsobenej škody na majetku klienta.

Koordinátori sú mi veľmi nápomocní pri riešení problémov, ktoré sa občas vyskytnú pri práci s opatrovanou osobou. Či už sa jedná o oblasť finančnej, tak aj o oblasť emocionálnej podpory, ak sa objavia nezhody medzi mnou a opatrovanou osobou.

Najdôležitejšie pri spolupráci s Hausengel je pre mňa korektnosť, čo mi doposiaľ aj bola poskytnutá. Hausengel je spoľahlivým partnerom, čo potvrdzuje aj fakt, že naša spolupráca trvá už 7 rokov. A či by som ju odporúčil? Samozrejme! Už nie raz sa tak stalo!

Hausengel napĺňa moju predstavu

Helena Pirohová, Liptovský Mikuláš
Hausengel napĺňa moju predstavu o spoločnosti, ktorá mi pomohla s radosťou vykonávať moje povolanie – maximálna ústretovosť, snaha o vyriešenie každého problému a predovšetkým jasné pravidlá.

Za mňa môžem povedať, že Hausengel je korektná spoločnosť

Janka Pavúková, Gelnica
Za mňa môžem povedať, že Hausengel je korektná spoločnosť. Som veľmi rada, že môžem byť jej súčasťou.

Ak ste s nami spokojní, odporúčte nás ostatným a získajte bonus 200,- € za Vaše odporúčanie!

Zabezpečte si prémiu teraz!