Schliessen
Schliessen
Opatrovateľka a seniorka sa spoločne smejú

Naše služby

Opatrovateľka meria seniorke krvný tlak

Plná podpora a komplexná starostlivosť

Každý z našich zmluvných partnerov je informovaný a poučený o všetkých právnych požiadavkách, o akomkoľvek zmluvnom obsahu a o všetkých potrebných krokoch. Nepoužívame žiadne právne medzery a slogany, ktoré nezodpovedajú skutočnosti. Transparentnosť je pre nás veľmi dôležitá, rovnako ako pohodlie všetkých zúčastnených strán v procese opatrovania. Naše motto „kompletná starostlivosť“ neplatí len pre tých, ktorí starostlivosť potrebujú, ale aj pre našich opatrovateľov, ktorí sa pri spolupráci s Hausengelom musia hlavne cítiť bezpečne.

Opatrovatelia spolupracujúci s nami sa stávajú našimi franšízantmi, tzn. sú samostatne zárobkovo činné osoby a majú registrovanú živnosť v Nemecku. Hausengel-opatrovatelia cítia, že je o nich neustále postarané. Úvodná konzultácia je úplne nezáväzná a bezplatná. Kompetentné poradenstvo cez osobného konzultanta Vám zaručí istotu v zákazke. Naši opatrovatelia majú neustále k dispozícii špeciálnu núdzovú linku. Vždy, keď opatrovateľ potrebuje pomoc, Hausengel je tu pre neho! Ak sa počas Vašej zákazky vyskytnú problémy, okamžite Vám pomôžeme.

Samostatne zárobkovo činná opatrovateľka dáva palec hore

Samostatnosť & nezávislosť

Nezávislosť a samostatné rozhodovanie opatrovateľov sú pre nás obzvlášť dôležité. Preto spolupracujeme so samostatne zárobkovo činnými opatrovateľmi, ktorí pracujú v Nemecku na základe živnostenského oprávnenia. Nezávislosť znamená, že si môžete rozvrhnúť pracovný čas plne podľa svojich potrieb a možností. Vďaka tejto slobode si môžete organizovať svoj čas podľa seba. Ste sám sebe šéfom. Nemáte žiadnych nadriadených. Keď uzavriete franšízovú zmluvu alebo zmluvu o poskytovaní služieb, získate rovnocenných partnerov a bude sa s  Vami aj partnersky zaobchádzať.

Vďaka tomu ste ako opatrovateľ flexibilnejší a oveľa atraktívnejší pre potenciálnych zadávateľov zákaziek. Samostatne zárobkovo činní opatrovatelia majú tendenciu byť sebavedomejší a tešia sa väčšiemu uznaniu a rešpektu zo strany zadávateľov zákaziek. Do hry vstupujú aj finančné dôvody. Ako živnostník môžete zarobiť viac.

Geriatrická sestra a seniorka sa spolu smejú

Voľnosť pri rozhodovaní o zákazkách – sloboda výberu pre opatrovateľov

Samostatnosť tiež znamená, že opatrovatelia sa môžu sami rozhodnúť, či prevezmú konkrétne zákazky, alebo o nich budú vyjednávať. Predtým, ako Vám ponúkneme zákazku, musíme poznať Vaše preferencie a na základe týchto poznatkov prispôsobíme prezentované ponuky zákaziek. Opatrovatelia sa sami rozhodnú, akú zákazku a za akých podmienok chcú prijať. Výška zárobku je samozrejme tiež voľne zjednateľná.

Čím vyššiu odbornú kvalifikáciu a lepšie jazykové znalosti opatrovateľ má, tým vyšší zárobok môže dosiahnuť. Preto náš vlastný poskytovateľ školení – Hausengel-Akadémia – podporuje vzdelávanie a doškolovanie opatrovateľov.

Rozsah služieb zákazky je vždy presne definovaný vo Vašej zmluve o poskytovaní služieb. Dohodnuté služby poskytujete podľa osobného posúdenia a organizácie práce. Prijímateľ zákazky nie je povinný plniť príkazy zadávateľa zákazky a môže si plnenie zákazky sám organizovať. Vlastná organizácia a realizácia zákazky sú znakom samostatnej zárobkovej činnosti.

Prevzatie všetkých byrokratických záležitostí

Opatrovateľ, ktorý je franšízantom Hausengel franšízového systému, sa nemusí o také veci, ako sú registrácie na úradoch či fakturácia, starať sám – o to sa postaráme za Vás. Všetci Hausengel-opatrovatelia sú registrovaní na príslušných nemeckých živnostenských úradoch, daňových úradoch, prípadne na úradoch evidencie obyvateľstva. Ako poskytovateľ franšízy podávame za opatrovateľa žiadosť o prihlásenie živnosti na živnostenský úrad. Následne kontaktujeme aj príslušný daňový úrad, ktorý Vašej spoločnosti pridelí nové daňové číslo. Toto daňové číslo musí byť uvedené na všetkých faktúrach vystavených na Vaše meno. Postaráme sa o celé Vaše účtovníctvo a fakturáciu, ako aj o písomnú korešpondenciu so všetkými nemeckými úradmi. Po ukončení spolupráce podáme príslušnú žiadosť o zrušenie živnosti.

Senior a opatrovateľka

Poistenie v Nemecku a na Slovensku

Všetci opatrovatelia majú na dobu, počas ktorej pracujú v Nemecku komplexné poistenie. Franšízový balík zahŕňa nasledujúce poistenia:

  • Súkromné zdravotné poistenie – pokrýva urgentné prípady a liečbu akútnych ochorení (napr. bolesť zubov, zlomeniny kostí), žiadne chronické ochorenia a profylaxiu
  • Živnostenské poistenie zodpovednosti za škody – chráni Vás predovšetkým pred finančnými stratami, ktoré vzniknú v dôsledku ujmy na zdraví alebo škody na majetku. Poistenie zahŕňa spoluúčasť vo výške 100 €
  • BGW poistenie – profesijné združenie pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť, skrátene BGW, je zákonné úrazové poistenie, ktoré zodpovedá za Vás ako opatrovateľa. V prípade škody garantuje BGW optimálne lekárske ošetrenie ako aj primerané odškodnenie a tiež zaistí, že sa budete môcť opäť zapojiť do pracovného a spoločenského života

Fakultatívne Vám vieme poradiť v oblasti poistenia vo Vašej rodnej krajine. V prípade otázok k ponuke  pripoistení sa obráťte na svojho osobného poradcu, ktorý Vám rád pomôže.

Úplná zákonnosť

Náš Hausengel franšízový systém je samozrejme plne legálna forma poskytovania opatrovateľských službieb, ktorých zákonnosť je právne potvrdená.

Spolkový sociálny súd vo svojom rozsudku z 28. septembra 2011 (Aktenzeichen B12 R 17/09 R) rozhodol, že samostatná zárobková činnosť v rámci takzvanej „24-hodinovej opatery“ je v zásade právne možná.

Zákonnosť Hausengel franšízového systému v „24-hodinovej opatere“ potvrdil Vyšší regionálny súd vo Frankfurte v marci 2014. Vo svojom rozhodnutí (číslo spisu 1 Ws 179/13) Vyšší regionálny súd podrobne opisuje niekoľko znakov a príkladov, ktoré zdôvodňujú nezávislosť Hausengel-franšízantov.

Stiftung Warentest, nezisková nezávislá nemecká spotrebiteľská organizácia v roku 2013 otestovala 13 celoštátne činných sprostredkovateľských agentúr pre opatrovateľky z východnej Európy.

Hausengel domáci anjeli jasne ukázali svoje silné stránky v personálnom sprostredkovaní a organizácii opatery, ako aj v službách súvisiacich so sprostredkovaním (tu najmä v podpore po tom). Test tiež ukázal, že Hausengel boduje jasným a transparentným vypracovaním zmluvy a tým ponúka maximálne výhody pre opatrovateľov.

Neustála dostupnosť kontaktných osôb

Hausengel-poradca

Našim opatrovateľom môžeme lepšie porozumieť, pretože niektorí z Hausengel poradcov sami túto skúsenosť majú a v dôsledku toho vedia zložité situácie najlepšie vyriešiť. A pretože problémy môžu bezprostredne nastať, náš tím je k dispozícii od pondelka do piatku od 8:30 do 17:30. V prípade núdze sme našim opatrovateľom k dispozícii 24 hodín denne! Nepretržitá kompetentná pomoc je nevyhnutnou súčasťou našej komplexnej podpory, ktorá dáva všetkým Hausengel franšízantom takmer neobmedzený pocit bezpečia. Či už máte menšie komplikácie alebo väčšie problémy, môžete nám nepretržite volať a my Vám pomôžeme.

Čo robiť v prípade núdze?

V prípade núdze nás môžu naši opatrovatelia kontaktovať aj mimo bežného pracovného času. Sme Vám k dispozícii 24/7! Naše núdzové číslo pre slovenské opatrovateľky je +421 23 32 155 98.

Hausengel núdzový hovor

Najlepšie prispôsobené zákazky

Pred predložením ponuky opatrovateľovi vykonáme dôkladnú a komplexnú analýzu zákazníckych potrieb všetkých zmluvných strán.

Pri spájaní opatrovanej osoby s opatrovateľom zohľadňuje Hausengel individuálne želania opatrovateľa s ohľadom na dobu trvania zákazky, pohlavie a zdravotný stav opatrovanej osoby, miesto zákazky dokonca aj podmienky bývania potenciálneho poskytovateľa zákazky.

Opatrovatelia preto dostávajú najlepšie prispôsobené ponuky, kompatibilné s ich jazykovými znalosťami, pracovnými skúsenosťami a preferenciami. Zmluvné dokumenty sú pre Vaše pohodlie zasielané vopred emailom.

Naši odborní konzultanti starostlivo kontrolujú každé miesto zákazky, aby Vám zabezpečili najvyššiu dôkladnosť poskytnutých informácií. Sprostredkúvame len overené zákazky.

Dlhoročné skúsenosti

Vďaka dlhoročným skúsenostiam Vám vieme poskytnúť najvyššiu kvalitu našich služieb. Koncept Hausengel bol a stále je veľmi osobnou a srdcovou záležitosťou. Základom pre založenie spoločnosti Hausengel bol náš osobný príbeh opaterovania. Všade v Hausengel, aj po viac ako 17 rokoch, cítiť určitú vášeň, ktorá tvorí DNA spoločnosti a prenáša sa na každého nového „člena rodiny“.

Od roku 2005 je Hausengel mostom medzi nemeckými rodinami v ktorých žijú ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť, a zahraničnými opatrovateľmi. Vyvinuli sme vlastný model spolupráce, ktorý je jedinečným konceptom v oblasti opatrovateľstva a poskytuje maximálne výhody pre každú zúčastnenú stranu.

Hausengel je teraz etablovanou značkou na opatrovateľskom trhu, ktorej dôverujú tisíce ľudí. Spojením našich medzinárodných zdrojov a odborných znalostí vyformovaných dlhoročnými skúsenosťami nastavujeme nový európsky štandard.

Istý príjem

Ako samostatne zárobkovo činná osoba podpisujete zmluvu o poskytovaní služieb priamo s poskytovateľom zákazky, t. j. s príbuznými osoby vyžadujúcej starostlivosť. Odmenu Vám vyplatí priamo poskytovateľ zákazky dohodnutou formou. Opatrovateľ dostane dohodnutú sumu – bez akýchkoľvek zrážok. Všetko je transparentné a spravodlivé. Máte okamžitý prístup ku všetkým svojim dokumentom, vrátane faktúr. Vaše dokumenty pre Vás v bezpečí uchovávame.

Hausengel v číslach

Hausengel Holding AG, založená v roku 2018, teraz zjednocuje všetky Hausengel-spoločnosti s ich príslušnými službami pod jednou strechou. Hausengel Group zamestnáva takmer 260 ľudí v takmer 20 medzinárodných lokalitách – vrátane 8 nemeckých lokalít s opatrovateľskými službami. Od nášho založenia v roku 2005 sa môžeme pozrieť späť na pôsobivých 70 000 sprostredkovaní od rodín po kvalifikovaných opatrovateľov v celej spolkovej oblasti. Naši konzultanti Vám radia v 10 jazykoch.

  • Polovica všetkých opatrovateľov majúcich spoluprácu so spoločnosťou Hausengel sa o nás dozvedela na základe odporúčania spokojnej Hausengel-opatrovateľky
  • 100% rodín, s ktorými Hausengel spolupracuje, má internetové pripojenie
  • Ročný 10 %-ný nárast zmlúv s nemeckými rodinami v rámci mesačného priemeru
  • Sme k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku!

Systém odporúčaní a odmeny za odporúčania

Vedeli ste, že polovica všetkých opatrovateliek, ktoré spolupracujú s Hausengelom, sa o nás dozvedela na základe odporúčania spokojnej Hausengel-opatrovateľky? Dôvera je v oblasti opatrovateľstva nesmierne dôležitá. O to viac nás teší, že nás naši franšízanti odporúčajú aj ďalším. Za úspešné odporúčania patrične odmeňujeme osoby, ktoré nás odporučili.

Za každé úspešné odporúčanie opatrovateľky vyplácame odmenu za odporúčanie vo výške 100 € v čistom s minimálnou dobou trvania zmluvy 3 mesiace. Ak vo svojom okruhu priateľov alebo známych poznáte niekoho, kto hľadá prácu opatrovateľky v Nemecku, odporučte nás a získajte odmenu za odporúčanie aj Vy!

Váš osobný poradca Vám rád odpovie na akékoľvek otázky týkajúce sa tejto témy.

Opatrovateľky a opatrovatelia odporúčajú Hausengel

Ak ste s nami spokojní, odporúčte nás ostatným a získajte bonus 200,- € za Vaše odporúčanie!

Zabezpečte si prémiu teraz!