<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Aktuálne pracovné ponuky

Sme medzinárodný tím otvorených a nadšených ľudí. Ťažiskom našej práce sú ľudia – pracujeme s ľuďmi a pre ľudí. Srdce je vo všetkom, čo robíme. Pridajte sa k nám!

K svojmu životopisu pripojte nasledujúcu časť: „Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Hausengel International Polska Sp. z o.o. sp. j. (predtým Hausengel International Polska Sp. z o.o. sp. k.) v Poznani (ul. Szkolna 5 lok. 15, 61-832 Poznań KRS: 0000389293) na základe článku 6 odsek 1 písmeno a RODO (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, o voľnom pohybe údajov a o zrušení smernice 95/46/ES) uvedených v podkladoch k žiadosti na účely prebiehajúceho náboru a budúceho zamestnania pre obdobné pozície“.

Informujeme Vás, že správcom osobných údajov zhromaždených počas náborového procesu je Hausengel International Polska sp. z o.o. sp. j. (predtým Hausengel International Polska sp. z o.o. sp. k.) so sídlom v Poznani (ul. Szkolna 5 lok. 15, 61-832 Poznań, KRS: 0000389293). Údaje o franšízantoch zhromažďuje Hausengel International Polska sp. z o.o. sp. j., ul.Szkolna 5/15, 61-834 Poznań (Poľsko), predtým Hausengel International Polska Sp.z o.o. Sp.k., ul. Szkolna 5/15, 61-834 Poznań (Poľsko) v mene spoločne zodpovedných spoločností Hausengel Holding AG a Hausengel GmbH. Údaje budú zhromažďované po Vašom súhlase za účelom prebiehajúceho alebo budúceho náboru na podobné pozície. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účasť na výberovom konaní. Súhlas s účasťou na náborovom procese by mal byť udelený napríklad na nižšie uvedenom formulári a je možné ho kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov v dobe pred odvolaním súhlasu. Zásady ochrany osobných údajov sú dostupné na adrese: https://www.hausengel.sk/ochrana-udajov.