<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Výkonné orgány Hausengel Holding AG

Hausengel Holding AG má jednoznačné štruktúry. Za riadenie AG zodpovedá predstavenstvo. Nie je viazaná pokynmi, ale jej smerovanie kontroluje dozorná rada.  

Predstavenstvo Hausengel Holding AG

Simon Wenz

Simon Wenz

Je to vizionár, ktorý vie, ako veci dosiahnuť. To, že sa Hausengel od roku 2005 neustále rozvíja a nikdy jej nehrozilo, že stroskotá, je zásluhou nielen jeho podnikateľských schopností, ale aj jeho stability a hlbokých rodinných koreňov. Ako navigátor lode, ktorá kedysi vyplávala v nepokojných časoch a musela prekonať nejednu búrku, priviedol v správnom čase na palubu správnych ľudí, aby nastavil kurz na jednu z najväčších výziev našej spoločnosti: Ambulantná pred stacionárnou. Jeho posádka za ním stojí s misionárskym zápalom, pretože ako predseda predstavenstva Hausengel Holding AG má veľmi osobitný zmysel pre to, aké veľké zmeny sú práve teraz potrebné, aby sa urobil ďalší krok vo vývoji a zároveň sa zachoval celkový obraz. "Nemecký systém zdravotníctva a starostlivosti stojí pred pravdepodobne najťažšími úlohami vo svojej histórii. Ako Hausengels sme si vytvorili pozíciu, z ktorej ju chceme pomáhať formovať. Veď to, čo sme začali pred takmer 15 rokmi, máme teraz na starosti na takmer 20 miestach. Ľudia vedia, že nám môžu dôverovať, a táto dôvera je vetrom, ktorý určuje náš smer.«

Juliane Bohl

Juliane Bohl

»K Hausengel a celou rodinou Wenz som mala dlhé roky blízky osobný vzťah. Z tohto dôvodu, ale predovšetkým preto, že som absolútne presvedčená o práci Hausengel a celého tímu Hausengel, už roky bojujem za dobré meno spoločnosti a celého odvetvia. Je mi blízke, aby starostlivosť v domácej komunite v kombinácii s ambulantnou špecializovanou starostlivosťou bola postavená na právne čisté a kvalitné nohy. Pretože jedno je isté: je to nenahraditeľný pilier nemeckého zdravotného systému. V Nemecku je viac východoeurópskych opatrovateľov zamestnaných v súkromných domácnostiach ako geriatrických sestier v zariadeniach alebo ambulantných službách. Mojou osobnou víziou pre Hausengel je ponúknuť týmto opatrovateľom, ako aj miliónom domácností, v ktorých sa o príbuzných starajú súkromne, individuálne riešenia kompletnej domácej starostlivosti. Moja rodina a ja sme na vlastnej koži zažili, akú úľavu môže Hausengel priniesť všetkým členom rodiny. O to viac som hrdá na to, že môžem pracovať pre Hausengel a prispieť tak k tomu, aby ešte viac rodín a opatrovateľov, ako aj zamestnancov spoločnosti Hausengel dostalo uznanie a podporu, ktorú potrebujú a zaslúžia si. Budem tomu venovať všetku svoju energiu aj v budúcnosti.«

Dozorná rada Hausengel Holding AG

Doris Wenz

Doris Wenz

»V roku 2005 sa naša dlhoročná myšlienka stala skutočnosťou a založili sme firmu Hausengel. Vyvíjala sa a dozrievala v kontexte našej vlastnej rodinnej situácie v predchádzajúcich rokoch. Odvtedy som sa vždy zameriavala na pomoc iným rodinám, ktoré sa ocitli v podobnej situácii ako my, aby našli milujúceho opatrovateľa pre príbuzného, ktorý potrebuje starostlivosť. Z vlastnej skúsenosti poznám obavy a motiváciu rodín, ako aj obavy a potreby zahraničných opatrovateľov vďaka našim dlhoročným skúsenostiam. Preto je blaho ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť, a ich príbuzných, ako aj blaho našich opatrovateľov vždy v popredí našej činnosti. Som hrdá na to, že sme sa rozrástli na skupinu spoločností, ktorá má nielen silné postavenie na trhu vďaka svojej veľkosti, ale aj normy kvality. Pre mňa je hlavnou myšlienkou to, aby každý cítil, že je v dobrých rukách a že sa jeho potreby berú vážne - inými slovami, že je o neho postarané po všetkých stránkach.«

Georg Wenz

Georg Wenz

»Vzhľadom na našu vlastnú históriu je pre mňa veľmi dôležité, aby sa u nás všetci cítili ako doma - rodiny aj opatrovatelia. Vždy treba mať na pamäti, že tam, kde sa ľudia stretávajú, je "ľudskosť". To znamená, že všetci zúčastnení - či už my v spoločnosti Hausengel, rodiny tých, ktorí potrebujú starostlivosť, alebo opatrovatelia - môžu prispieť k rešpektujúcej a chápavej spolupráci. Som veľmi rád, že my v Hausengel sme centrom, kde všetci účastníci procesu starostlivosti zvyčajne veľmi úspešne spolupracujú. Naše vysoké štandardy kvality vo všetkých oblastiach sú pre nás výhodou, rovnako ako úplná transparentnosť, s ktorou konáme voči všetkým zúčastneným. Prevod našej skupiny spoločností na akciovú spoločnosť nám teraz ponúka možnosť pracovať hospodárnejšie v mnohých oblastiach a zároveň prísne dodržiavať naše hodnoty a zásady. Vďaka tomu sme stabilným a perspektívnym zamestnávateľom pre našich viac ako 300 stálych zamestnancov a spoľahlivým partnerom pre našich klientov v oblasti ošetrovateľstva a domácej starostlivosti na najvyššej úrovni.«

Magdalena Wenz

Magdalena Wenz

»Hausengel sprevádzam od apríla 2010 a na vlastnej koži som zažila jej obrovský rozvoj, ako aj všetky jej vzostupy a pády. Ako vedúca oddelenia manažmentu starostlivosti som sa musela celé roky denne zaoberať starosťami a potrebami opatrovateľov, ako aj rodín. Predovšetkým som si však mohla vyskúšať, vďaka čomu je naša spolupráca s opatrovateľmi a rodinami taká úspešná a aké dôležité je rozpoznať príslušné potreby. Pre mňa to znamená najmä to, aby sme z našich opatrovateľov naďalej vytvárali silných partnerov, ponúkali im jasné perspektívy, investovali do ich ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy a zasadzovali sa za (právnu) stabilizáciu ich profesijného profilu v Nemecku.

Vďaka Hausengel som sa mohola realizovať nielen v profesionálnom živote, ale našla som šťastie aj v súkromnom živote. Posledný rok som sa až do odvolania zdržiavala mimo každodennej činnosti v Hausengel a starala som sa o našu malú dcérku.

Ako člen dozornej rady Hausengel sa však naďalej zameriavam na našich opatrovateľov a ich blaho, pretože oni sú naším kapitálom.«

Členovia poradného výboru Hausengel Holding AG

Hausengel Holding AG má veľmi širokú pozíciu v oblasti ambulantnej starostlivosti. Pridružené spoločnosti ponúkajú služby v oblasti "starostlivosti v domácnosti" (tzv. "24-hodinová starostlivosť"), ambulantnej špecializovanej starostlivosti, poradenstva v oblasti starostlivosti, poskytovania opatrovateľských pomôcok, školenia a ďalšieho vzdelávania opatrovateľov a príbuzných, náboru a umiestňovania odborného personálu atď. Hausengel Holding AG má tiež celoštátnu sieť kooperačných partnerov v oblasti ambulantnej starostlivosti. Okrem toho má Holding AG celoštátnu sieť spolupracujúcich partnerov v oblasti ambulantnej starostlivosti a iniciuje rôzne projekty, ako napríklad realitný projekt "Generationenpark" (Generačný park), v rámci ktorého sa vytvára moderná forma spolužitia mladých a starých.

Vo všetkých oblastiach sú potrebné rozhodnutia, ktoré majú pre spoločnosť zásadný význam.O to dôležitejšie je mať po svojom boku jedného poradcu pre rôzne služby. To sa môže uskutočniť prostredníctvom diskusií, v ktorých si manažment vymieňa skúsenosti, vedomosti a nápady s otvorenými a skúsenými osobnosťami. Rada Hausengel môže svojou nezávislosťou a postavením mimo okruhu spoločnosti znížiť riziko prijatia nesprávnych rozhodnutí a poukázať na nové riešenia. Zároveň ukladá svojim členom povinnosť dôkladne preskúmať vlastné nápady, čím podporuje hodnotné koncepcie s potenciálom úspechu.

Daniel Gößling

Daniel Gößling

»Domáca starostlivosť a ošetrovateľstvo sú už dnes pre mnohých dôležitými otázkami a v budúcnosti budú čoraz dôležitejšie - priamo alebo nepriamo pre nás všetkých. Dobrá a zodpovedná organizácia uľahčuje život mnohým rodinám a zároveň je podnikateľskou výzvou. Hausengel vnímam ako inovatívneho, dynamického a predovšetkým zodpovedného hráča v tejto oblasti. Preto je pre mňa veľmi zaujímavé sprevádzať spoločnosť Hausengel pri jej ďalšom rozvoji. Z profesionálneho hľadiska sa ako právnik poskytujúci poradenstvo v oblasti obchodného práva pre strednú a východnú Európu zameriavam najmä na cezhraničné vysielanie zahraničných (stredoeurópskych a východoeurópskych) opatrovateľov, ktoré už dnes zohráva zásadnú úlohu a pravdepodobne bude naberať na význame.«

 • Narodený v roku 1973 v Marli, vyrastal v oblasti Münsterland a Ruhr
 • Štúdoval právo v Passau a Krasnojarsku
 • Školský asistent na Katedre trestného práva, trestného práva procesného a východného práva na Univerzite v Passau (prof. Dr. Dr. h.c. Martin Finke)
 • Od roku 2003 je advokát v bnt Rechtsanwälte GbR, jednej z popredných medzinárodných advokátskych kancelárií pre obchodné právo v strednej a východnej Európe
 • Od roku 2005 partner v advokátskej kancelárii bnt Rechtsanwälte GbR; zameranie na rozhodcovské právo, stážista. Nasadenie personálu v strednej/východnej Európe
 • Ženatý, dve deti, žije v Norimbergu
Jürgen Graalmann

Jürgen Graalmann

»Starostlivosť považujem za hlavnú sociálnu výzvu nasledujúcich desaťročí. Tím spoločnosti Hausengel sa veľmi usiluje o rozvoj nových spôsobov poskytovania starostlivosti, a pritom si zakladá na vysokých štandardoch kvality. Som veľmi rád, že sa môžem podieľať na produktívnej a konštruktívnej kritike.«

 • Ako manažér 20 rokov skúseností s najväčšou nemeckou zdravotnou poisťovňou AOK.
 • Predseda predstavenstva AOK Bundesverband do roku 2015
 • Zohrával vedúcu úlohu pri príprave a realizácii niektorých z najväčších reforiem v systéme zdravotnej starostlivosti
 • Iniciátor "Nemeckého dňa starostlivosti", najväčšieho a ústredného každoročného podujatia v oblasti starostlivosti v Nemecku
 • Presadil sa sa za vytvorenie komôr sestier na štátnej a národnej úrovni.
 • 2016 Zakladateľ Brücken Köpfe: Think Tank, ktorého cieľom je pomôcť novým myšlienkam v oblasti prevencie, starostlivosti a orientácie na pacienta dosiahnuť prelom
Dr. Tobias A. Liebau

Dr. Tobias A. Liebau

»V roku 2012 som spoznal pána Wenza, pani Bohlovú a mnohých ďalších zamestnancov spoločnosti Hausengel a mohol som úspešne obhajovať pána Wenza v prípravnom konaní. Spoločnosť Hausengel som spoznal a ocenil a odvtedy ju sprevádzam svojimi právnymi radami. S nadšením pre spoločnosť, jej rozvoj a snahu včas rozpoznať budúce výzvy na trhu a úspešne ich zvládnuť, s veľkým potešením pomáham formovať budúcnosť.«

 • Advokát, odborník na trestné právo
 • F.E.L.S Advokáti, Bayreuth
 • Prednášajúci na Univerzite v Bayreuthe
 • Školiteľ pre advokátskych koncipientov na Krajskom súde v Bayreuthe
 • Skúšajúci na bavorskej druhej štátnej skúške z práva
Falk Miekley

Falk Miekley

»Jednoducho ma baví aktívne sa podieľať na formovaní spoločností a podporovať ich slovom i skutkom. Priťahujú ma najmä odvážne a inovatívne spoločnosti v oblasti starostlivosti. Zo svojej už takmer 10-ročnej podnikateľskej kariéry v oblasti zdravotníctva a súčasnej práce v jednom z popredných svetových odborných vydavateľstiev by som chcel byť aktívnym poradcom spoločnosti Hausengel a prispievať k jej ďalšiemu rozvoju ako sparingpartner, zdroj inšpirácie, ale niekedy aj ako kritik. V každej situácii ma však teší aj spolupráca s vysoko motivovaným tímom Hausengel!«

 • Maturita v Hamburgu
 • Štúdium manažmentu zdravotnej starostlivosti v Bayreuthe
 • 2003-2008 Konzultant v 2 popredných poradenských spoločnostiach na trhu
 • 2008 Založenie skupiny MHC až dodnes Riadiaci partner
 • Od marca 2015 vedúca divízie/riaditeľka pre odbornú starostlivosť v Springer Medizin Verlag GmbH, ktorá je súčasťou špecializovanej vydavateľskej skupiny Springer Nature
 • Okrem iného členka Výboru pre zdravie Hospodárskej komory v Hamburgu
Marie-Luise Müller

Marie-Luise Müller

»Bezpečná a kvalitná starostlivosť, podpora a sprevádzanie v domácom prostredí je najvrúcnejším želaním väčšiny ľudí v Nemecku. Moja účasť v poradnom zbore Hausengel vychádza z dvoch základných skúseností: Po prvé, moje osobné skúsenosti s opatrovaním ako opatrujúcej príbuznej spolu so skupinou Hausengel a po druhé, moje desaťročia profesionálnych skúseností s opatrovaním. Bez tohto kvalitatívne zabezpečeného tretieho piliera starostlivosti o osoby, ktoré potrebujú starostlivosť, a ich rodiny nebude možné zvládnuť rastúce požiadavky na starostlivosť. Preto som rada, že môžem radiť spoločnosti Hausengel, aby bola aj naďalej dobre pripravená na výzvy trhu starostlivosti.«

 • Ošetrovateľstvo a manažér kvality
 • Od roku 2010 čestná predsedníčka, predtým predsedníčka Nemeckej rady pre ošetrovateľstvo, Berlín
 • Riadiaci partner spoločnosti Deutsche PatientenHotel GmbH
 • Akcionár KTQ pre DPR
 • Výkonný partner CGIFOS
 • Člen vedeckého poradného výboru KKC, podnikového poradného výboru skupiny K&S Senior Citizens Group, čestný člen programovej komisie HSK
 • Predseda nemecko-čínskeho spolku pre starostlivosť
 • Federálny kríž za zásluhy na stuhe
René Penkert

René Penkert

»Od roku 2005, keď si pán Simon Wenz založil vlastnú firmu, podporujem Hausengel a rodinu Wenz ako zákaznícky poradca. Počas tohto obdobia som zažil veľa vzostupov a pádov, preto je mojím osobným záujmom naďalej aktívne sprevádzať skupinu Hausengel na jej ceste a pomáhať pri dosahovaní cieľov spoločnosti.«

 • Maturita 1997
 • 1997 - 1999  Výcvik dôstojníka v zálohe v nemeckých ozbrojených silách (Leutnant d. Res.)
 • 1999 Stáž v Sparkasse Marburg-Biedenkopf
 • Od roku 2002 bankový úradník
 • 2003 Špecialista na sporenie
 • 2005 Ekonomický pracovník sporiteľne
 • Od roku 2005 Komerčný zákazník/poradca firemných zákazníkov