<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Živnosť v Nemecku pre opatrovateľov

Samostatne zárobková hospodárska činnosť v Nemecku sa nazýva živnosť. Ide o obdobu slovenskej živnosti – nemecká a slovenská „živnosť“ neznamenajú doslova to isté. Ide o veľmi podobné formy podnikania, ktorých právne úpravy sa od krajiny ku krajine líšia, no aj napriek tomu majú slovenská a nemecká „živnosť“ mnoho spoločných znakov. Pre lepšiu koherenciu textu a pre to, že v slovenčine nemáme lepšiu analógiu k spomínanej nemeckej forme podnikania, sa v celom texte používa slovenský výraz živnosť.

Podľa živnostenskej slobody v EÚ majú opatrovatelia právo prihlásiť si v Nemecku živnosť a poskytovať tam svoje služby ako samostatne zárobkovo činné osoby. Opatrovatelia, ktorí spolupracujú s Hausengel majú plnú a komplexnú podporu vo všetkých smeroch. Hausengel preberá administratívne záležitosti a v rámci franšízového vzťahu pripraví potrebné dokumenty a predloží žiadosť príslušnému živnostenskému úradu. Poplatky danému úradu za prihlásenie a odhlásenie živnosti sú zahrnuté vo franšízovom poplatku. Opatrovateľ teda neplatí žiadne poplatky súvisiace s prihlásením či odhlásením živnosti.

 

 

opatrovateľka na živnosť

Samostatne zárobkovo činní opatrovatelia nie sú zamestnancami, ale samostatne zárobkovo činnými podnikateľmi. To znamená, že opatrovateľ:

  • má podnikateľskú slobodu rozhodovania – môže slobodne prijímať alebo odmietať ponuky, spolupracovať s inými poskytovateľmi služieb, najímať zamestnancov a využívať iných subdodávateľov podľa vlastného uváženia
  • nie je viazaný príkazmi iných  – realizáciu zákazky si môže zorganizovať ako chce
  • môže vždy slobodne vyjednávať o svojej odmene
  • nemá zamestnávateľa, ale viacerých poskytovateľov zákaziek, v tomto prípade sú to väčšinou rodiny ľudí, ktorí vyžadujú starostlivosť
  • nie je trvalo zazaviazaný jednému poskytovateľovi zákazky – mal by mať viacero poskytovateľov zákaziek, minimálne 2 rôznych do roka

Výhody franšízového systému

Čo je to franšíza?

Slovo „franšíza“ pochádza z francúzštiny a znamená slobodu (od odvodov). Koncept franšízy je známy už od XIX storočia, neustále sa rozvíja a úspešne používa v rôznych oblastiach. V súčasnosti existujú franšízové ​​systémy takmer v každom odvetví po celom svete, od známych sietí systémovej gastronómie (ako McDonalds, Subway), cez maloobchodné predajne (Delia potraviny, Yves Rocher, H&M) až po fitness reťazce (FITINN, FIT UP!, Golem).

Hausengel poskytuje už odskúšaný obchodný model. Znamená to jednoduchší vstup na trh pre franšízantov, ktorí môžu ponúkať svoje služby pod etablovanou značkou. Vďaka franšízovému systému môžu opatrovatelia pre seba získať lepšie podmienky zákazok. Opatrovatelia spolupracujúci so spoločnosťou Hausengel sú pre nemeckých poskytovateľov zákazok spoľahlivými partnermi.

koordynatorka wyjaśnia system franczyzy
Zespół przybija piątkę

Kompletná starostlivosť Hausengel

Spolupráca so skúseným partnerom, akým je Hausengel, dáva istotu. Postaráme sa o všetky detaily. Naša komplexná podpora začína ešte pred prijatím zákazky. Úvodná konzultácia je úplne bezplatná a nezáväzná. Po celom Nemecku sprostredkúvame len overené zákazky. O dobe zákazky a jej podmienkach rozhoduje opatrovateľ. Výšku odmeny je možno vyjednať. Preberáme všetky byrokratické záležitosti a naši franšízanti majú k dispozícii kompetentných poradcov ako aj 24-hodinovú telefonickú linku. Pred začatím zákazky sú všetci Hausengel-opatrovatelia bezplatne vyškolení. Za našich opatrovateľov vybavujeme účtovníctvo a fakturáciu, ako aj korešpondenciu so všetkými nemeckými úradmi. Okrem toho robíme aj daňové priznanie, ktoré sa podáva na nemecký daňový úrad. Počas pobytu v Nemecku majú naši opatrovatelia komplexnú poistnú ochranu. Okrem toho sa cítia, že je o nich vždy „kompletne postarané“.

Franšízový koncept spoločnosti Hausengel

Opiekunka śmieje się

Sloboda výberu

Už dlhé roky úspešne pracujeme s jediným zmluvným konceptom, ktorý nám dáva zmysel a tým je Hausengel-franšízový systém. V spoločnosti Hausengel to znamená, že všade je zapojený iba koncern Hausengel a žiadni iní externí poskytovatelia služieb. Najdôležitejšími znakmi Hausengel-franšízového systému sú sloboda výberu a samostatné rozhodovanie. Opatrovateľ ako franšízant jedná zákonne a v skutku samostatne. Opatrovateľ je vo všetkých otázkach samostatný a rozhoduje za akých podmienok zákazku prijme. 

Opiekunka na szkoleniu

Bezplatné školenie

Podpora franšízantov je pre nás rovnako dôležitá na začiatku, ako aj počas celej spolupráce. Hausengel opatrovateľ získa potrebné odborné znalosti a jedinečnú, flexibilnú ponuku ďalšieho vzdelávania. To mu dáva šancu zvýšiť svoje profesionálne zručnosti a stať sa atraktívnejším pre potenciálnych poskytovateľov zákaziek. Každý Hausengel-opatrovateľ je povinný pred začiatkom zákazky absolvovať školenia. Ako učebné materiály majú naši opatrovatelia k dispozícii okrem špeciálne vytvorenej školiacej učebnice prístup k mnohým dokumentom ako aj školiacim filmom s praktickými tipmi. 

Spotkanie opiekunki ze zleceniodawcą

Získavanie zákazníkov

Hausengel spolupracuje s viac ako tisíckami poskytovateľov zákaziek zo všetkých spolkových krajín v Nemecku. Opatrovateľom zabezpečujeme profesionálne získavanie zákazníkov. Ponuky prezentované našimi poradcami sú zakaždým starostlivo prispôsobené potrebám obidvoch zmluvných strán. To nás odlišuje od iných sprostredkovateľských agentúr. Rozhodnutie je vždy na opatrovateľovi.

Aká je spolupráca medzi spoločnosťou Hausengel, opatrovateľkou a rodinami obyvateľov?

Hausengel Holding AG (franšízor) poskytuje opatrovateľovi (franšízantovi) obchodný koncept za franšízový poplatok. Opatrovateľ uzatvára franšízovú zmluvu so spoločnosťou Hausengel a zmluvu o poskytovaní služieb s poskytovateľom zákazky. Opatrovateľ sa stáva franšízantom pre spoločnosť Hausengel a prijímateľom zákazky pre nemeckého poskytovateľa zákazky (rodinu). Poskytovateľ zákazky vypláca priamo daného opatrovateľa. Franšízový poplatok platí za opatrovateľa tiež poskytovateľ zákazky a platí sa len vtedy, keď má opatrovateľ zákazku.