<
Schliessen
Schliessen

Za mňa môžem povedať, že Hausengel je korektná spoločnosť

Janka Pavúková, Gelnica

Janka Pavukova

Za mňa môžem povedať, že Hausengel je korektná spoločnosť. Som veľmi rada, že môžem byť jej súčasťou.

S Hausengel spolupracujem od Apríla 2016 a som veľmi spokojný

Martin Marčišovský, Poprad
Mojím najväčším potešením je spokojnosť opatrovanej osoby a úsmev na jej tvári, keď vidím, že sa opatrovaná osoba teší z mojej prítomnosti uľahčujem jej život v ťažkej situácii spôsobenej chorobou. Najdôležitejšie pri práci opatrovateľa je trpezlivosť s opatrovanou osobou. Človek musí mať pri tejto práci odhodlanie a pokoru! Nie je to len prísť, odrobiť si svoje a ísť s výplatou domov. Mojím úplne prvým problémom na začiatku bola jazyková bariéra. Postupom času a spoznávaním nových ľudí o ktorých som sa staral a ktorí mi prirástli k srdcu bolo najťažšie, keď mi opatrovaná osoba umierala pred očami a ja som jej už nevedel pomôcť.

Hausengel napĺňa moju predstavu

Helena Pirohová, Liptovský Mikuláš
Hausengel napĺňa moju predstavu o spoločnosti, ktorá mi pomohla s radosťou vykonávať moje povolanie – maximálna ústretovosť, snaha o vyriešenie každého problému a predovšetkým jasné pravidlá.

Ak ste s nami spokojní, odporúčte nás ostatným a získajte bonus 200,- € za Vaše odporúčanie!

Zabezpečte si prémiu teraz!