<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Často kladené otázky ohľadom práce v opatrovateľstve

Sme tu pre Vás  – a radi odpovieme na akékoľvek otázky týkajúce sa opatrovateľstva a práce opatrovateľa v Nemecku. Radi Vám na základe nášich dlhoročných skúseností poradíme  a v prípade nejasností, objasníme aj tieto.

Čo je to franšíza?

Čo je to franšíza?

Najznámejšie franšízové ​​systémy sú napríklad reštaurácie s rýchlym občerstvením McDonald's, KFC či cestovná kancelária TUI. Franšíza je forma spolupráce, v ktorej obchodní partneri vystupujú ako franšízor (Hausengel) a franšízant (opatrovatelia). Franšízant je vždy samostatne zárobkovo činná spoločnosť, ktorá spolupracuje s franšízorom a dostáva od neho know-how a podporu. V prípade firmy Hausengel ide okrem iného o bezplatné ďalšie vzdelávanie a školenia, profesionálne získavanie zákazníkov a o podporu pri organizačných a úradných záležitostiach.

Pracujem legálne?

Pracujem legálne?

Áno! Všetci Hausengel-franšízanti sú živnostníci so živnostenským listom, takže pracujú legálne. Hausengel podporuje svojich franšízantov vo všetkých organizačných a byrokratických záležitostiach spojených s podnikaním.

Je Hausengel mojím zamestnávateľom? Som zamestnaný?

Je Hausengel mojím zamestnávateľom? Som zamestnaný?

Všetky osoby, ktoré s firmou Hausengel spolupracujú, vykonávajú prácu na živnostenský list, sú teda samostatne zárobkovo činnými osobami. Nie sú to zamestnanci, ale naši obchodní partneri.

Koľko môžem zarábať?

Koľko môžem zarábať?

Neexistuje žiadna hranica výšky zárobku, pretože všetky sadzby sú zjednateľné. Koľko zákazok do roka prijmete, závisí predovšetkým od Vás a Vašich rozhodnutí. Zárobok až 2000 eur mesačne nie je vôbec zriedkavý.

Som ako opatrovateľ poistený?

Som ako opatrovateľ poistený?

Áno, na opatrovateľov, ktorí s nami spolupracujú, sa vzťahuje poistná ochrana, ktorá zahŕňa súkromné ​​zdravotné poistenie a poistenie zodpovednosti za škody. Okrem toho sú všetci samostatne zárobkovo činní opatrovatelia poistení v profesijnom združení zdravotníckych služieb a sociálnej starostlivosti – t. j. majú nemecké úrazové poistenie.

Čo znamená samostatne zárobková činnosť?

Čo znamená samostatne zárobková činnosť?

Samostatne zárobková činnosť alebo „nezávislosť“ pre Vás predovšetkým znamená možnosť výberu. Vy sa rozhodnete, ktorú zákazku prijmete a za akých podmienok. Môžete tiež voľne zjednávať sadzby.

Musím vybavovať všetky „papierovačky“?

Musím vybavovať všetky „papierovačky“?

Nie. Ak ste franšízantom firmy Hausengel, Hausengel sa postará o také úlohy, ako je kontaktovaie úradov alebo vystavovanie faktúr.

Čo znamená, že je o mňa „kompletne postarané“?

Čo znamená, že je o mňa „kompletne postarané“?

Naša hlavná zásada „kompletná starostlivosť“ – sa nevzťahuje len na ľudí vyžadujúcich starostlivosť, ale aj na našich zamestnancov a obchodných partnerov. Zaisťujeme jasné a transparentné podmienky spolupráce. To umožňuje opatrovateľom cítiť sa bezpečne a komfortne. Pre našich opatrovateľov sme k dispozícii 24 hodín denne. V rámci podpory ďalšieho vzdelávania našich opatrovateľov sú k dispozícii služby Hausengel Akadémie.

Kto je môj poskytovateľ zákazky?

Kto je môj poskytovateľ zákazky?

Váš poskytovateľ zákazky je osoba vyžadujúca starostlivosť, jej rodinný príslušník alebo zákonný zástupca.

Odvádza poskytovateľ zákazky za mňa odvody na dôchodkové poistenie?

Odvádza poskytovateľ zákazky za mňa odvody na dôchodkové poistenie?

Ako prevádzkovateľ živnosti nie ste v Nemecku povinný platiť si dôchodkové poistenie. Avšak príspevky na dôchodok môžete odvádzať dobrovoľne alebo peniaze sami investovať a zabezpečiť si tak svoju budúcu existenciu. Z našich skúseností môžeme povedať, že naši franšízanti častejšie volia druhú možnosť.

Ako dlho musím byť na zákazke? Môžem si trvanie zákazky skrátiť?

Ako dlho musím byť na zákazke? Môžem si trvanie zákazky skrátiť?

Naši opatrovatelia strávia na zákazke v priemere 6 až 12 týždňov. O dĺžke zákazky sa diskutuje pri každom prezentovaní ponuky. Zákazku môžete aj predĺžiť alebo skrátiť, to však treba oznámiť čím skôr, aby bolo možné dohodnúť náhradu. Odstupujúci, resp. odchádzajúci opatrovateľ by mal zostať na mieste, kým nepríde nový opatrovateľ. Mala by byť zaručená nepretržitá opatera.

Mám nárok na dovolenku?

Mám nárok na dovolenku?

Nie. Samostatne zárobkovo činní podnikatelia sú prijímatelia zákazok, ktorí si môžu sami a nezávisle plánovať svoj pracovný čas. Zákazky môžete prijímať ľubovoľne a naplánovať si tak svoj pracovný harmonogram s prestávkami medzi jednotlivými zákazkami.

Aké zmluvy musím uzatvoriť?

Aké zmluvy musím uzatvoriť?

V našom modeli spolupráce ako franšízor podpisujeme franšízovú zmluvu s opatrovateľmi (franšízantmi). Zmluva o poskytovaní opatrovateľských službieb medzi opatrovateľom (prijímateľom zákazky) a opatrovanou osobou, jej zákonným zástupcom resp. rodinou (poskytovateľom zákazky) sa podpisuje osobitne pre každú zákazku.

Aké sú moje povinnosti ako opatrovateľ?

Aké sú moje povinnosti ako opatrovateľ?

Hlavnou povinnosťou opatrovateľa je opatera o osobu, ktorá potrebuje pomoc. To znamená aj vedenie domácnosti a udržiavanie čistoty. Podrobný okruh povinností je vždy prediskutovaný pri prezentovaní ponuky a je súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb.

Kto mi preplatí cestovné náklady?

Kto mi preplatí cestovné náklady?

Preplatenie cestovných nákladov je prediskutované pri každej zákazke. Poskytovateľ zákazky ich uhradí vo vopred dohodnutej výške.

Aké školenia a kurzy ponúka Hausengel Akadémia?

Aké školenia a kurzy ponúka Hausengel Akadémia?

Každý Hausengel-franšízant sa zúčastňuje povinného franšízového školenia. Školenie obsahuje najmä také témy ako sú prvá pomoc, choroby a ich symptómy, opatera a ošetrovanie, komunikácia pri domácej starostlivosti. Účastníkom kurzu sú poskytnuté aj obchodné znalosti, aby každý franšízant poznal právne a daňové aspekty vedenia živnosti a nášho franšízového systému.