<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Kariérne príležitosti v spoločnosti Hausengel

Prečo práve Hausengel? Pretože to, čo sa počíta, sú ľudia!

Ľudia formujú charakter firmy. Preto je pre nás dôležité, aby sa naši zamestnanci cítili dobre a mohli sa ďalej rozvíjať, bez ohľadu na to, či svoju kariéru práve začínajú alebo sú pracovne aktívni už dlhšiu dobu. Ponúkame rozmanitú prácu v medzinárodne orientovanej spoločnosti, možnosti rozvoja a veľa ďalších pridaných hodnôt.  

Silné stránky nás ako zamestnávateľa

V spoločnosti Hausengel žijeme kultúrou otvorenej komunikácie. Naším najväčším záujmom je vytvoriť dôvernú pracovnú atmosféru, v ktorej sa naši zamestnanci bez ohľadu na ich úlohu a postavenie stretávajú s uznaním a konštruktívnou kritikou. Prostredníctvom čestného a kooperatívneho štýlu riadenia zapájame zamestnancov do rozhodovacích procesov.

Hausengel zamestnanci
Simon Wenz

Individuálna podpora ako príležitosť na rozvoj

Motivovaní a dobre vyškolení zamestnanci sú naším najdôležitejším kapitálom. Ocenením individuálnych kompetencií našich zamestnancov a prenesením primeranej zodpovednosti, podporujeme ich iniciatívu, osobný a profesionálny rozvoj. Naši manažéri podporujú vo svojich tímoch zmysel pre zodpovednosť rovnako v oblasti svojej pôsobnosti, ako aj v podnikaní v rámci celku.

Personálnym plánovaním orientovaným na budúcnosť, ako aj odbornými školeniami a ďalším vzdelávaním zaisťujeme kompetenciu našich zamestnancov a držíme si vysoký štandard kvality našej práce. Školeniami a komunikáciou udržiavame a zväčšujeme spokojnosť a motiváciu.

Tímovú prácu chápeme ako základ nášho úspešného podnikania. Vďaka nej môžeme harmonicky a kolegiálne spolupracovať a to vo všetkých podnikateľských oblastiach - vo všetkých Hausengel-pobočkách doma aj v zahraničí. Na tomto pozadí vnímame konflikty ako príležitosť na neustále zlepšovanie spolupráce.

To, čo ma dojalo na začiatku našej spolupráce, ma každý deň dojíma nanovo!

Marzena Tylmanová
Pracujem v spoločnosti Hausengel v telefónnej ústredni. Ak mám byť úprimná, nebola to vlastne práca mojich snov. Ale čím dlhšie to robím, tým viac si uvedomujem, že túto prácu by som nikdy v živote nevymenila za žiadnu inú. Každý deň počúvam, akí vďační sú opatrovatelia a rodiny ľudí vyžadujúcich starostlivosť za našu pomoc a podporu. To je pre mňa dôkazom toho, že naša práca má hlboký zmysel. Tieto slová vďačnosti sú komplimentom, ale aj výzvou. Za žiadnych okolností nesmieme sklamať ľudí, ktorí nám dôverujú.

Otvorenosť ma na spoločnosti Hausengel prekvapila najviac

Stefan Szablewski
Po troch rokoch dochádzania za prácou, neustáleho sťahovania sa a spania v hoteloch som si prial prácu bližšie k môjmu domovu. Hľadal som teda zaujímavé zamestnanie, ktoré by splnilo moje očakávania – vďaka spoločnosti Hausengel som ho našiel!

Hausengel predstavuje jeden veľký, pestrý, medzinárodný tím

Gabriella Tothová
„Prácou snov“ pre každého, kto pracuje v zahraničí, je práca, kde môžete aktívne používať svoj materinský jazyk. Dovolím si tvrdiť, že ja a moji kolegovia patríme k tým šťastlivcom, ktorí môžu používať svoj materinský jazyk ako organickú súčasť našej práce: Hausengel je naozaj medzinárodným tímom a to doslova.

Mojou prácou v spoločnosti Hausengel sa všetko zmenilo

Marta Janiaková
Môže byť práca intenzívna, vzrušujúca a zároveň zmysluplná a motivujúca? Môže tvoriť veľkú časť každodenného života a napriek tomu nechať dostatok priestoru na súkromný život? Musí práca znamenať len plnenie si povinností, alebo môže tiež pozitívne prispieť k formovaniu priebehu dňa vlastnou osobnosťou, sebadisciplínou, zodpovednosťou a svedomitosťou? A v neposlednom rade – môže byť samotná práca zábavná a uspokojujúca? Nikdy predtým by som na všetky tieto otázky neodpovedala „áno“. Všetko sa zmenilo, keď som si našla prácu v spoločnosti Hausengel...
Pružná pracovná doba Pružná pracovná doba
Plochá hierarchická štruktúra Plochá hierarchická štruktúra
Práca z domu Práca z domu
Zamestnanecké zľavy Zamestnanecké zľavy
Školenie zamestnancov Školenie zamestnancov
Doplnkové zdravotné poistenie Doplnkové zdravotné poistenie