<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Hausengel Akadémia

Vzdelávanie a odborná príprava opatrovateľov z Európy

Certifikačný dokument

Vzdelávanie opatrovateľov je jedným z ústredných kritérií zodpovednej a dôstojnej starostlivosti a ošetrovateľstva. Aby sme vyhoveli našej požiadavke na trvalo vysoký štandard kvality, zobrali sme školenie a ďalšie vzdelávanie našich európskych opatrovateľov do vlastných rúk a založili sme vlastného poskytovateľa ďalšieho vzdelávania: Hausengel Akadémiu.

Špeciálne na tom je, že naša akadémia je otvorená pre každého a môže sa vzdelávať každý, kto má záujem. Využívate viac ako 17 rokov skúseností s viac ako 10 000 vyškolenými účastníkmi!

flagi państw z oddziałami Hausengel

Intenzívne školenie

Všetci franšízanti spoločnosti Hausengel absolvujú intenzívne školenie v oblasti starostlivosti a ošetrovateľstva. Akadémia ich učí aj obchodným zručnostiam. Kurzy sa konajú v slovenskom, poľskom, maďarskom, litovskom, chorvátskom, bulharskom, rumunskom a nemeckom jazyku.

Hausengel Akadémia od svojho založenia vyškolila už viac ako 10 000 franšízantov. Od roku 2017 majú naši ošetrovatelia možnosť absolvovať všetky školenia prostredníctvom flexibilného programu elektronického vzdelávania. Inovatívne učenie pomocou tabletu, smartfónu alebo notebooku je tak možné aj na cestách alebo v domovskej krajine.

Okrem toho sa každý záujemca môže vyškoliť na "certifikovaného opatrovateľa v domácom prostredí" (na základe obsahu podľa § 53c SGB XI) a absolvovať vzdelávací kurz pre "starostlivosť v domácej komunite podľa § 45b SGB XI".

Hausengel e-learning
Akadémia s certifikovanou kvalitou
»Sme jediným poskytovateľom vzdelávania v sektore schváleným podľa smerníc AZAV Spolkového úradu práce«
Juliane Bohl, členka výkonnej rady
Hausengel-úastníci kurzu

Jednotná norma kvality

Založením Hausengel-Akadémie sme si dali za cieľ vytvoriť väčšiu konkurenciu, transparentnosť a zlepšiť kvalitu vzdelávania opatrovateľov. Preto je povinné aj školenie, t.j. nikto sa nemôže stať Hausengel-franšízantom bez toho, aby sa najprv nezúčastnil nášho školiaceho programu.

Vďaka dôslednému vzdelávaniu našich opatrovateliek môžeme všetkým, ktorí starostlivosť potrebujú, a ich rodinám zaručiť jednotne vysoký štandard kvality v opatrovateľstve a ošetrovateľstve, ktoré poskytuje Hausengel-opatrovateľka. To nás jednoznačne odlišuje od ostatných poskytovateľov opatrovateľských služieb pôsobiacich na trhu.

Náš vysoký štandard kvality, ktorý je podporený mnohými spoluprácami so známymi ošetrovateľskými a jazykovými školami si udržiavame aj v našich medzinárodných lokalitách.

Certifikácia

 Certifikácia Hausengel-Akadémie podľa smerníc AZAV Spolkového úradu práce ukazuje, že nejde len o deklarovaný cieľ, ale o zažitú prax. Od založenia akadémie úspešne dodržiavame stanovené smernice a tým aj našu certifikáciu podľa AZAV a DIN ISO 9001. Máte otázky k ponukám našej Hausengel-Akadémie? Potom nás jednoducho kontaktujte – radi sme tu pre Vás telefonicky alebo osobne!

AZAV-certifikácia