<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Hausengel Holding AG

1. februára 2018 sa zo spoločnosti Hausengel GmbH stala Hausengel Holding AG

Nová štruktúra bezpečne formuje budúcnosť

Nemecké zdravotníctvo čelí najväčším výzvam vo svojej histórii. Transformáciou na AG (akciovú spoločnosť, skrátene len „a.s.“) vytvárame dôležité štruktúry, aby sme aj v budúcnosti dali váhu našej koncepcii a poskytli ľuďom, ktorí potrebujú starostlivosť, a ich príbuzným možnosť vyjadriť sa. Naša podnikateľská štruktúra sa nielen zjednodušuje a sprehľadňuje, ale poskytuje nám aj väčší priestor na kreativitu. Je tam napr. Už sa nerozlišuje medzi Hausengel opatrovateľskými službami a Hausengel ošetrovateľskými službami – všetci spoločne sme už len „Hausengel“. Kontinuitu môže zaručiť aj fakt, že v dozornej rade sú moji rodičia Doris a Georg Wenzoví a moja manželka Magdalena, od čoho si sľubujeme ešte intenzívnejšiu kontrolu a uvedomelejšie rozhodovanie vo všetkom, čo sa týka základov firmy. Hausengel je a zostane rodinnou firmou, ktorá berie na seba zodpovednosť. O pozadí založenia AG (a.s.) si môžete prečítať tiež náš rozhovor nižšie na tejto stránke.

Simon Wenz

Výhody novej podnikateľskej štruktúry

  • Jasné štruktúry a riadenie 3-členným predstavenstvom
  • Kontrola základného smerovania a formovania spoločnosti dozornou radou
  • Budúce doplnenie dozornej rady kompetentnými osobami je možné a žiadúce
  • Zlúčenie spoločností Hausengel pod jednu strechu
  • Synergické efekty, menej formalít a zníženie nákladov
  • Opatera a ošetrenie z jedného zdroja
  • Založenie AG (a.s.) podčiarkuje stálosť spoločnosti
  • Väčšie možnosti formovania v rámci zvyšovania kapitálu a zamestnaneckého vlastníctva
  • Posilnenie pozície ako rodinnej firmy

Vysvetlenie organizačnej schémy

Predstavenie dozornej rady, predstavenstva a poradného zboru

Simon Wenz a Juliane Bohl

Rozhovor s odborníkom - opatera v domácom prostredí (tzv. »24-hodinová opatera«)

»Hausengel spoločnosti« pôsobia na nemeckom ošetrovateľskom trhu od roku 2005. V posledných rokoch sa etablovali ako jeden z najväčších poskytovateľov ambulantného, špecializovaného ošetrovania ako aj opatery v domácom prostredí. Odvtedy neustále rozširujú svoju oblasť podnikania. Od začiatku roka sú všetky aktivity koncernu zastrešené jednou akciovou spoločnosťou. Pre podniky v nemeckom systéme zdravotníctva a ošetrovania dosť nezvyčajný krok. Simon Wenz, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Hausengel Holding AG a Juliane Bohlová, členka predstavenstva spoločnosti Hausengel Holding AG, vysvetľujú vývoj spoločnosti a špecifiká takzvanej „24-hodinovej opatery“.

Pán Wenz, v roku 2005 ste založili spoločnosť Hausengel a odvtedy ste na trhu veľmi úspešný. Ako došlo k tomu, že ste v tak mladom veku založili firmu v oblasti opatrovania seniorov?

Simon Wenz: Koncept Hausengel je veľmi osobná a srdcová záležitosť. Ako nespočetné množstvo iných rodín, aj ja a moja rodina sme zrazu stáli pred výzvou zorganizovať dôstojnú starostlivosť a opateru pre môjho starého otca v známom, domácom prostredí. Náš vlastný príbeh nás motivoval odovzdať naše skúsenosti a poznatky všetkým rodinám, ktoré sú v podobnej situácii a hľadajú kompetentné, láskavé a cenovo dostupné ponuky pomoci. To bol základný kameň pre založenie spoločnosti Hausengel.

A teraz, ako došlo k založeniu akciovej spoločnosti?

Juliane Bohlová: Od položenia základného kameňa sme neustále rástli, výrazne sme rozšírili ponuku služieb ako aj počet pobočiek, v ktorých služby ponúkame. Pod firmou Hausengel zastrešujeme a spájame všetko: od ambulantného ošetrovania, ktoré má dnes už takmer 10 pobočiek, až po domácu starostlivosť formou takzvanej „24-hodinovej opatery“ ako aj ďalšie projekty, ako napríklad zriadenie generačného parku v rodnom meste spoločnosti Hausengel, v Ebsdorfergrunde. Okrem toho máme teraz takmer 300 stálych zamestnancov v 20 národných a medzinárodných pobočkách. Založenie akciovej spoločnosti nám umožňuje vytvárať prehľadnejšie štruktúry v rámci nášho holdingu a pre jednotlivé podnikateľské oblasti. To vedie k synergickým efektom medzi jednotlivými spoločnosťami, znižovaniu nákladov a koncentrácii ponúk pre rodiny a opatrovateľov. A ani zďaleka nám nedochádzajú nápady na ďalšie prelomové projekty.

Znamená to odvrátenie sa od rodinnej firmy Hausengel?

Simon Wenz: Nie, práve naopak. Vznikom akciovej spoločnosti sa celá podnikateľská štruktúra zjednodušuje a sprehľadňuje s dôrazom na serióznosť a trvalú udržateľnosť našej spoločnosti. Ďalším dôležitým bodom sú mnohé možnosti formovania, ako napríklad bezproblémová prenosnosť akcií a možnosť vstupu na burzu. Vďaka tomu je akciová spoločnosť veľmi nekomplikovaná z hľadiska zvyšovania kapitálu a zamestnaneckého vlastníctva. Na tradícii, filozofii a hodnotách rodinnej firmy sa však nič nezmení!

Prečo ste sa vždy zameriavali na samostatnú zárobkovú činnosť opatrovateľov? Týmto ste v tomto odvetví jediný?

Simon Wenz: Nevyhnutnou súčasťou opatery v domácom prostredí je, že opatrovateľ žije v domácnosti osoby vyžadujúcej opateru. Keďže však aj doba pohotovosti podlieha minimálnej mzde, vznikli by nielen enormné náklady, ale aj v reálnom živote by bola táto služba v zamestnaneckom pomere len sotva legálne zrealizovateľná. Už len keď opatrovateľ spí, ale musí byť v dome, za tento čas by musel byť odmeňovaný minimálnou mzdou – kto by to mohol zaplatiť? Navyše, podľa najnovšej judikatúry by sa tento čas považoval za riadny pracovný čas, takže už by sa nedali dodržať zákonom stanovené doby odpočinku v rámci pracovného času.

Ako to vidia východoeurópski opatrovatelia?

Simon Wenz: Tiež odmietajú obmedzený zmluvný záväzok, ktorý je súčasťou pracovného práva. Prajú si flexibilné zmluvné podmienky, ktoré je možné kedykoľvek dojednať v rámci činnosti bez dohľadu nadriadených. Naša susedná krajina je toho dôkazom: opatrovatelia v Rakúsku si môžu vybrať, či chcú svoje služby poskytovať nezávisle alebo ako závisle v zamestnaneckom pomere. 95 % je pre uvedené dôvody za samostatnú zárobkovú činnosť. Pre mňa je nespochybniteľné, že pracovný pomer s 24-hodinovou pohotovosťou za menej ako 5000 eur mesačne nie je zo zákona možný. Pritom nezáleží na tom, či je opatrovateľ zamestnaný v Nemecku alebo v inej európskej krajine.

Ale veľká časť tejto služby je zabezpečená vyslaním a teda zamestnanými opatrovateľmi?

Simon Wenz: To je mylná predstava, nie každý vyslaný človek je aj zamestnaný. Väčšina vyslaných opatrovateľov z východoeurópskych krajín nie je zamestnaná vo svojej domovskej krajine. Väčšina opatrovateľov je zamestnaná vo svojich domovských krajinách prostredníctvom mandátnych zmluv (zmluv na zákazku), t. j. občianskoprávnych zmlúv. Najlepšie sa to dá prirovnať k našej „zamestnaneckej samostatnej zárobkovej činnosti“. Opatrovatelia sú vo svojej domovskej krajine samostatne zárobkovo činní, ale ich poskytovateľ zákazky (vysielateľ) platí povinné odvody do sociálnej poisťovne. Často ide len o minimálne odvody, ktoré sa pohybujú rádovo okolo 20 € mesačne. Celý systém vysielania je pre nás málo prehľadný, preto sme sa vždy zameriavali na samostatnú zárobkovú činnosť.

Minulý rok ste však inzerovali, že teraz budete ponúkať aj vysielanie opatrovateľov. Ako to do seba zapadá?

Juliane Bohlová: Keďže vysielanie opatrovateľov používané v našom odvetví je v podstate o samostatnej zárobkovej činnosti opatrovateľov, zistili sme, že vysielanie samostatne zárobkovo činných osôb zapadá do našej koncepcie. Chceli sme dať aj opatrovateľom na výber, ktorý model preferujú.

Už po roku avšak znovu zastavujete vysielanie opatrovateľov, čo je príčinou?

Simon Wenz: V operatívnej činnosti sme si všimli, že vysielanie, ako sa praktizuje v našom odvetví, nie je pre nás rozumné. Vyslanie je založené na províznom obchode, ktorý prebieha medzi nemeckými sprostredkovateľskými agentúrami a východoeurópskymi vysielacími spoločnosťami. V rámci tohto provízneho obchodu je bežné, že zahraničná vysielajúca spoločnosť platí nemeckému sprostredkovateľovi mesačnú províziu od 250 do 500 eur. Samozrejme, tento provízny obchod znamená, že k samotným opatrovateľkám sa dostane menej peňazí. Náš prístup je zámerne odlišný. Pretože vieme, že len so spokojnými a dobrými opatrovateľmi budeme dlhodobo úspešní. A jedno je predsa celkom zrejmé: bez klasického provízneho obchodu dostane viac peňazí samotný opatrovateľ, pretože chýba strana, ktorá chce tiež zarobiť. To znamená, že naši samostatne zárobkoví činní opatrovatelia dostávajú v priemere o 300 eur viac ako opatrovatelia za vyslanie. Rozhodli sme sa zostať verní našim zásadám transparentnosti a spravodlivosti, a preto sme zastavili vysielanie.

Z tohto dôvodu ste teda jedným z mála poskytovateľov, ktorí si svojich opatrovateľov naverbujú sami a nespolupracujete s partnerom v zahraničí. Alebo máte na to aj iné dôvody?

Juliane Bohlová: Máme veľmi vysoké štandardy kvality. Výber vhodných opatrovateľov preto nechceme ponechať na tretie strany. S vlastnou štruktúrou v zahraničí možno jednoduchšie a efektívnejšie implementovať Vaše vlastné štandardy kvality a opatrenia na zabezpečenie kvality. Chceme byť tiež sami zodpovední za školenia a ďalšie vzdelávanie našich opatrovateľov prostredníctvom našej vlastnej akadémie, aby sme nastavili štandardy na trhu, pokiaľ ide o kvalifikáciu našich opatrovateľov. Naša vlastná podnikateľská štruktúra vo východnej Európe nám tiež uľahčuje hladkú a osobnú komunikáciu s opatrovateľmi v ich domovských krajinách.

Okrem opatery v domácom prostredí ponúkate aj ambulantné špecializované ošetrovanie. To je tiež dosť nezvyčajné.

Simon Wenz: Našu prvú ambulantnú ošetrovateľskú službu sme založili pred viac ako 10 rokmi. V tom čase sa nášmu odvetviu nechcela venovať takmer žiadna ambulantná služba. Chceli sme ukázať, že je úplne možné, aby ošetrovatelia a opatrovatelia spolupracovali ako rovnocenní partneri. V priebehu rokov sme si všimli, že presne toto prepojenie špecializoveného ošetrovania s opatrovaním zodpovedá tomu, čo zákazníci chcú: osoby vyžadujúce starostlivosť a ich rodiny si želajú kompletnú starostlivosť podľa potreby medzi svojimi vlastnými štyrmi stenami. Ambulantná služba to sama nezvládne. Na druhej strane je tiež nevyhnutné, aby opatrovatelia neboli poverení poskytovaním lekárskej starostlivosti alebo neboli ponechaní sami so svojou úlohou, ktorá nesie so sebou veľkú zodpovednosť.

Ako vyzerá Vaše riešenie?

Juliane Bohlová: Súčinnosť s ambulantným špecializovaným ošetrovaním je pre nás veľmi dôležitá. Našou víziou je, že opatrovateľské služby tu prevezmú väčšiu zodpovednosť, aby rodiny nemuseli organizovať opateru a niesť jej zodpovednosť samé. Takto môže opatrovateľská služba napríklad zorganizovať opatrovanie v domácom prostredí pre osobu, vyžadujúcu starostlivosť. Samostatne zárobkovo činný opatrovateľ by sa potom samozrejme podrobil kritériám kvality príslušnej ambulantnej služby. To znamená, že by podliehal aj kontrole kvality službieb (napr. prostredníctvom pravidelných ošetrovateľských obhliadok). Je nám jasné, že to funguje len vtedy, ak sú služby jasne definované a ohraničené a ak majú opatrovatelia solídnu kvalifikáciu. Preto sme spoločne so Springer Pflege vyvinuli e-learning, ktorý je teraz možné absolvovať dokonca aj ako IHK‑vzdelávací kurz.

Pri zakladaní AG (a.s.) ste museli zriadiť aj dozornú radu. Ale ešte predtým ste založili poradný zbor pre Vašu spoločnosť, prečo?

 

Juliane Bohlová: Ako už bolo na začiatku opísané, Hausengel má teraz veľmi široké pôsobenie a pokrýva širokú škálu služieb v oblasti domácej starostlivosti. Vo všetkých oblastiach je potrebné prijať zásadné rozhodnutia s veľkými dôsledkami pre firmu. O to dôležitejšie je mať pre rôzne služby po boku špecializovaného poradcu. Môže k tomu dôjsť napríklad v kolách diskusií, v ktorých si vymieňame nápady s inými podnikateľsky zmýšľajúcimi a skúsenými osobnosťami. Poradný zbor môže prostredníctvom svojej externej rady predchádzať prevádzkovej slepote, ukázať nové spôsoby a znížiť riziko nesprávnych rozhodnutí. Tiež nás to núti zdôvodňovať svoje vlastné nápady pred ostatnými, čo podporuje úspešné koncepty.

Keď už hovoríme o budúcnosti, aký je Váš plán pre budúcnosť spoločnosti Hausengel?

Simon Wenz: V časoch, keď čoraz viac ľudí potrebuje opateru, stále viac ľudí je opatrovaných doma, ale zároveň stále viac ľudí žije osamote a je odkázaných na miestnu pomoc, je našim stanoveným cieľom zlepšiť regionálne ošetrovanie a starostlivosť. Znamená to napríklad rozvoj sietí na regionálnej úrovni, podporu štrukturálne slabých oblastí a predovšetkým zosieťovanie všetkých, ktorí sa na ošetrovaní podieľajú. Vždy sa pritom budeme zameriavať na posilnenie ambulantnej starostlivosti. Sme stále pripravení diskutovať s akýmkoľvek poskytovateľom, verejnou inštitúciou a podobne. Tá správna služba v správnom čase na správnom mieste – to je to, čo dané osoby potrebujú a čo im chceme poskytnúť.

Rozhovor sa uskutočnil v máji 2018.