<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Školenia pre našich franšízantov

Naša základná odborná príprava pozostáva z 2 modulov, v ktorých sa vyučujú dôkladné znalosti v oblasti starostlivosti, ošetrovateľstva, anatómie a domácej ekonomiky, ako aj obchodné znalosti. Pre každého Hausengel opatrovateľa je povinná. Každý Hausengel opatrovateľ je povinný sa pred začiatkom zákazky zúčastniť na školeniach. Na jednej strane sa odovzdávajú obchodné a na druhej strane ošetrovateľské vedomosti. Po úspešnom absolvovaní skúšky dostane účastník certifikát.

Ako učebné materiály majú naše samostatne zárobkovo činné opatrovateľky okrem špeciálne vytvorenej učebnice prístup k mnohým dokumentom, ako aj k školiacim filmom s praktickými radami. Všetky tieto materiály si môžete opakovane prezerať a upravovať na našej webovej stránke v internej oblasti ako e-learning. Rovnako sú k dispozícii na stiahnutie všetky školiace knihy Hausengel v mnohých jazykoch.

Szkolenie: Certyfikowana opiekunka w domowym otoczeniu

Szkolenie: Certyfikowana opiekunka w domowym otoczeniu

Ten niepowtarzalny kurs obejmuje 23 moduły zawierające 230 jednostek lekcyjnych, w ramach których kursant zdobywa gruntowną wiedzę ze wszystkich istotnych zagadnień z zakresu opieki i pielęgnacji we wspólnocie domowej.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji opiekunów, umożliwiając im bliższą współpracę i fachową konsultację z pracownikami opieki pielęgniarskiej, co przyczynia się do zapewnienia wysokiej jakości życia podopiecznych. W związku z tym, że w przypadku opieki domowej niezbędna jest często w pełni profesjonalna pielęgnacja, wpółpraca oraz prawidłowa komunikacja między specjalistami w dziedzinie opieki stanowią tutaj istotne czynniki decydujące o sukcesie opieki.

Tímová práca
Spolupráca s vydavateľstvom Springer Medizin
Logo spoločnosti Springer

Spolupráca s vydavateľstvom Springer Medizin

Školenie vzniklo v spolupráci so spoločnosťou „Springer Pflege“. „Springer Pflege" je značkou renomovaného vydavateľstva Springer Medizin Verlag z Berlína, tradičného a medzinárodne popredného vedeckého vydavateľstva s odbornou pôsobnosťou od roku 1842. Naše ďalšie vzdelávanie stanovuje nový, celoštátny štandard kvality pre domácu starostlivosť o ľudí, ktorí potrebujú opateru, a je určené záujemcom o ďalšie vzdelávanie, ktorí by chceli poskytovať ošetrovateľské a základné ošetrovateľské služby v ambulantnom alebo domácom prostredí.

Ďalšie e-learningové vzdelávanie v 8 jazykoch

Ďalšie e-learningové vzdelávanie v 8 jazykoch

Náš certifikovaný kurz je prvým E-Learningovým školením v tomto odvetví. Okrem opatrovateľov z východnej Európy sa zameriava aj na tých, ktorí sa súkromne alebo dobrovoľne starajú o príbuzných, susedov alebo iné osoby, ktoré potrebujú starostlivosť vo svojich domovoch.

Hausengel-Vlajky krajín

Kurz je určený aj pre skúsených opatrovateľov, ktorí si chcú osviežiť a rozšíriť svoje vedomosti pomocou týchto vzdelávacích jednotiek. Je k dispozícii v mnohých európskych jazykoch a zahŕňa množstvo tém z oblasti starostlivosti a ošetrovateľstva, ktoré presahujú rámec odbornej prípravy na opatrovateľa podľa § 53c SGB XI! Tešíme sa z každého účastníka!

Kvalifikácia s budúcnosťou vďaka certifikátu IHK

Ohlasy našich účastníkov

Našou najlepšou referenciou sú spokojní zákazníci. To isté platí aj pre účastníkov nášho e-learningového školenia. Preto sme sa pýtali!

Pretože e-learning je vo vede kontroverzná téma a nie je vhodná pre všetky oblasti. Koncept sa však ukázal ako mimoriadne efektívna forma vzdelávania pre ďalšie vzdelávanie našich opatrovateľov v domácom prostredí. Dá sa učiť veľmi flexibilne a podľa potrieb – nezávisle od času a miesta. To, čo ste sa naučili, môžete priamo použiť v praxi.

10 najlepších výhod nášho školenia

10 najlepších výhod nášho školenia

 1. Tréning môžete absolvovať vlastným tempom a s rozložením voľného času
 2. K obsahu e-learningu je možné pristupovať na všetkých zariadeniach, ako sú počítače, notebooky, tablety alebo smartfóny
 3. Didaktická koncepcia je prípadová, obsah je pripravený praktickým spôsobom a prezentovaný v krátkych učebných jednotkách
 4. E-learningové školenie je dostupné v ôsmich jazykoch
 5. Školenie je možné absolvovať s medzinárodne uznávaným IHK-certifikátom
 1. Zaujímavý a pestrý mix médií prostredníctvom demonštračných videí, odborných prednášok, kompaktných máp a mnoho ďalšieho.
 2. Doplnkový pracovný zošit na vypracovanie prípadových štúdií a praktických cvičení
 3. Aj po skončení kurzu je všetok obsah dostupný online na obnovenie
 4. Po absolvovaní dostáva každý účastník certifikát od štátom uznávanej a podľa smerníc AZAV certifikovanej Hausengel-Akademie
 5. Osobná podpora počas celého kurzu zo strany Hausengel-Akadémie

 

Stručný prehľad našich vzdelávacích modulov

Stručný prehľad našich vzdelávacích modulov

 • Aktivity na voľný čas
 • Pohyb
 • Bolesť
 • Parkinsonova choroba
 • Prvá pomoc v núdzových situáciách
 • Tabuizované témy v opatrovatešstve a ošetrovateľstve
 • Pohľad do každodennej starostlivosti
 • Opatera a ošetrovanie. Jemný rozdiel
 • Právne základy
 • Komunikácia a interakcia
 • Výživa a domáce hospodárenie
 • Hygiena
 • Osobná hygiena a pohoda
 • Vylučovanie
 • Oblečenie
 • Duševné choroby: Zameranie sa na depresiu
 • Starostlivosť na konci života
 • Srdcovo-cievne ochorenia
 • Mŕtvica
 • Duševné obmedzenia
 • Cukrovka (Diabetes Mellitus)
 • Skleróza multiplex
 • Demencia