Školenia pre našich franšízantov

Naša základná odborná príprava pozostáva z 2 modulov, v ktorých sa vyučujú dôkladné znalosti v oblasti starostlivosti, ošetrovateľstva, anatómie a domácej ekonomiky, ako aj obchodné znalosti. Pre každého Hausengel opatrovateľa je povinná. Každý Hausengel opatrovateľ je povinný sa pred začiatkom zákazky zúčastniť na školeniach. Na jednej strane sa odovzdávajú obchodné a na druhej strane ošetrovateľské vedomosti. Po úspešnom absolvovaní skúšky dostane účastník certifikát.

Ako učebné materiály majú naše samostatne zárobkovo činné opatrovateľky okrem špeciálne vytvorenej učebnice prístup k mnohým dokumentom, ako aj k školiacim filmom s praktickými radami. Všetky tieto materiály si môžete opakovane prezerať a upravovať na našej webovej stránke v internej oblasti ako e-learning. Rovnako sú k dispozícii na stiahnutie všetky školiace knihy Hausengel v mnohých jazykoch.

Szkolenie: Certyfikowana opiekunka w domowym otoczeniu

Szkolenie: Certyfikowana opiekunka w domowym otoczeniu

Ten niepowtarzalny kurs obejmuje 23 moduły zawierające 230 jednostek lekcyjnych, w ramach których kursant zdobywa gruntowną wiedzę ze wszystkich istotnych zagadnień z zakresu opieki i pielęgnacji we wspólnocie domowej.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji opiekunów, umożliwiając im bliższą współpracę i fachową konsultację z pracownikami opieki pielęgniarskiej, co przyczynia się do zapewnienia wysokiej jakości życia podopiecznych. W związku z tym, że w przypadku opieki domowej niezbędna jest często w pełni profesjonalna pielęgnacja, wpółpraca oraz prawidłowa komunikacja między specjalistami w dziedzinie opieki stanowią tutaj istotne czynniki decydujące o sukcesie opieki.

Tímová práca
Spolupráca s vydavateľstvom Springer Medizin
Logo spoločnosti Springer

Spolupráca s vydavateľstvom Springer Medizin

Školenie vzniklo v spolupráci so spoločnosťou „Springer Pflege“. „Springer Pflege" je značkou renomovaného vydavateľstva Springer Medizin Verlag z Berlína, tradičného a medzinárodne popredného vedeckého vydavateľstva s odbornou pôsobnosťou od roku 1842. Naše ďalšie vzdelávanie stanovuje nový, celoštátny štandard kvality pre domácu starostlivosť o ľudí, ktorí potrebujú opateru, a je určené záujemcom o ďalšie vzdelávanie, ktorí by chceli poskytovať ošetrovateľské a základné ošetrovateľské služby v ambulantnom alebo domácom prostredí.

Ďalšie e-learningové vzdelávanie v 8 jazykoch

Ďalšie e-learningové vzdelávanie v 8 jazykoch

Náš certifikovaný kurz je prvým E-Learningovým školením v tomto odvetví. Okrem opatrovateľov z východnej Európy sa zameriava aj na tých, ktorí sa súkromne alebo dobrovoľne starajú o príbuzných, susedov alebo iné osoby, ktoré potrebujú starostlivosť vo svojich domovoch.

Hausengel-Vlajky krajín

Kurz je určený aj pre skúsených opatrovateľov, ktorí si chcú osviežiť a rozšíriť svoje vedomosti pomocou týchto vzdelávacích jednotiek. Je k dispozícii v mnohých európskych jazykoch a zahŕňa množstvo tém z oblasti starostlivosti a ošetrovateľstva, ktoré presahujú rámec odbornej prípravy na opatrovateľa podľa § 53c SGB XI! Tešíme sa z každého účastníka!

Kvalifikácia s budúcnosťou vďaka certifikátu IHK

Kvalifikácia s budúcnosťou vďaka certifikátu IHK

A najlepšie je: Vďaka jedinečnej spolupráci s IHK Kassel-Marburg majú všetci účastníci školenia možnosť získať po úspešnom absolvovaní certifikát IHK. Certifikáty IHK sú po preklade do angličtiny uznávané vo všetkých odvetviach podnikania, ako aj na medzinárodnej úrovni. Certifikačné kurzy sa zvyčajne konajú na čiastočný úväzok. Certifikát IHK dokazuje vysokú úroveň kvality nášho školenia. Tento typ certifikácie je v tomto odvetví absolútnou novinkou. Za certifikáciu je potrebné zaplatiť IHK Kassel-Marburg paušálnu sumu 150 eur.

Ohlasy našich účastníkov

Našou najlepšou referenciou sú spokojní zákazníci. To isté platí aj pre účastníkov nášho e-learningového školenia. Preto sme sa pýtali!

Pretože e-learning je vo vede kontroverzná téma a nie je vhodná pre všetky oblasti. Koncept sa však ukázal ako mimoriadne efektívna forma vzdelávania pre ďalšie vzdelávanie našich opatrovateľov v domácom prostredí. Dá sa učiť veľmi flexibilne a podľa potrieb – nezávisle od času a miesta. To, čo ste sa naučili, môžete priamo použiť v praxi.

10 najlepších výhod nášho školenia

10 najlepších výhod nášho školenia

 1. Tréning môžete absolvovať vlastným tempom a s rozložením voľného času
 2. K obsahu e-learningu je možné pristupovať na všetkých zariadeniach, ako sú počítače, notebooky, tablety alebo smartfóny
 3. Didaktická koncepcia je prípadová, obsah je pripravený praktickým spôsobom a prezentovaný v krátkych učebných jednotkách
 4. E-learningové školenie je dostupné v ôsmich jazykoch
 5. Školenie je možné absolvovať s medzinárodne uznávaným IHK-certifikátom
 1. Zaujímavý a pestrý mix médií prostredníctvom demonštračných videí, odborných prednášok, kompaktných máp a mnoho ďalšieho.
 2. Doplnkový pracovný zošit na vypracovanie prípadových štúdií a praktických cvičení
 3. Aj po skončení kurzu je všetok obsah dostupný online na obnovenie
 4. Po absolvovaní dostáva každý účastník certifikát od štátom uznávanej a podľa smerníc AZAV certifikovanej Hausengel-Akademie
 5. Osobná podpora počas celého kurzu zo strany Hausengel-Akadémie

 

Stručný prehľad našich vzdelávacích modulov

Stručný prehľad našich vzdelávacích modulov

 • Aktivity na voľný čas
 • Pohyb
 • Bolesť
 • Parkinsonova choroba
 • Prvá pomoc v núdzových situáciách
 • Tabuizované témy v opatrovatešstve a ošetrovateľstve
 • Pohľad do každodennej starostlivosti
 • Opatera a ošetrovanie. Jemný rozdiel
 • Právne základy
 • Komunikácia a interakcia
 • Výživa a domáce hospodárenie
 • Hygiena
 • Osobná hygiena a pohoda
 • Vylučovanie
 • Oblečenie
 • Duševné choroby: Zameranie sa na depresiu
 • Starostlivosť na konci života
 • Srdcovo-cievne ochorenia
 • Mŕtvica
 • Duševné obmedzenia
 • Cukrovka (Diabetes Mellitus)
 • Skleróza multiplex
 • Demencia