<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Náš tím

Sme medzinárodný tím, ktorý sa neustále rozvíja. Od svojho založenia v roku 2005 neustále zvyšujeme kvalitu našich služieb. Ťažiskom našej práce sú ľudia – pracujeme s ľuďmi a pre ľudí. V spoločnosti Hausengel pracujú otvorení, nadšení ľudia. V súčasnosti pôsobíme na ôsmich európskych trhoch: na Slovensku, v Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, Litve a Maďarsku. Od roku 2005 podporujeme európskych opatrovateľov pracujúcich v Nemecku a ponúkame im legálne pracovné príležitosti a istotu. Opatrovatelia sa na nás môžu spoľahnúť v každej situácii.

Náš slovenský tím

Náš slovenský tím je najnovším prírastkom v našej Hausengel-rodine a tvoria ho skúsení a motivovaní zamestnanci, ktorí sú zodpovední za získavanie Hausengel-opatrovateľov na slovenskom trhu. Na Slovensku zatiaľ nemáme fyzickú pobočku v pravom slova zmysle, len virtuálnu. Sme Vám k dispozícii od pondelka do piatku od 8:30 do 17:30.

Náš slovenský tím
Náš slovenský tím
Náš poľský tím
Polski zespół Hausengel

Náš poľský tím

Oddelenie koordinácie zákaziek je najväčšou súčasťou nášho poľského hlavného sídla v Poznani. Naše poradkyne starostlivo analyzujú ponuky a profily našich opatrovateliek, aby mohli každej ponúknuť tú najvhodnejšiu zákazku. Každý opatrovateľ sa môže spoľahnúť na svojho koordinátora pred nástupom na zákazku ako aj počas jej trvania a po skončení zákazky. O mieste zákazky a zdravotnom stave opatrovaných osôb poskytujeme len overené informácie. Naši koordinátori boli kedysi aj opatrovateľmi, takže vedia, aké dôležité je poskytnúť presné informácie pred vycestovaním. Ponúkame podporu v nemčine, poľštine a ukrajinčine. Tu vybavujeme daňové a administratívne záležitosti pre našich opatrovateľov. Máme tiež kanceláriu v Lubline, kde sa nachádza náborové oddelenie a oddelenie koordinácie zákaziek. Navštívte našu poľskú webovú stránku.

Náš litovský tím

Pobočka Hausengel-Litva bola založená v roku 2015 v Kaunase. Neustály rast spoločnosti, v roku 2018 spôsobil presťahovanie sa do nových moderných kancelárií biznis centra „1000“. Je dôležité spomenúť, že pobočka sa rozrastá nielen počtom zamestnancov, ale aj oblasťami pôsobenia, ktoré preberá naša kancelária. Okrem poradkýň, ktoré koordinujú zákazky rovnako zo strany poskytovateľov zákaziek ako aj zo strany opatrovateľov, naša kancelária plní aj funkcie administratívy, centrály a Hausengel‑Akadémie. Jedným z najnovších smerov našej činnosti je poradenstvo a podpora opatrovateľov z Lotyšska a Estónska. Úspešnú komunikáciu medzi pracovníkmi kancelárie a opatrovateľmi ako aj poskytovateľmi zákaziek zaručuje nielen odborná a osobnostná kompetencia, ale aj to, že pracovníci našej kancelárie ovládajú 5 jazykov! Preto môžu všetci potenciálni opatrovatelia od nás dostať rady v litovčine, nemčine, lotyštine, ruštine a angličtine. Najdôležitejšou funkciou pracovníkov kancelárie ako sprostredkovateľov je však kvalitné poradenstvo pre opatrovateľov a poskytovateľov zákaziek, ako aj koordinácia všetkých procesov od prijatia zákazky až po jej konečné splnenie. Veľkú pozornosť zároveň venujeme zvyšovaniu kvalifikácie našich opatrovateľov. A to najdôležitejšie – pracujú tu ľudia, ktorí sú tu srdcom pre iných! Pozývame Vás navštíviť našu litovskú webovú stránku.

Náš litovský tím
Náš litovský tím
Náš rumunský tím
Náš rumunský tím

Náš rumunský tím

Náš rumunský tím sídli v krásnom stredovekom meste Sibiu - Hermannstadt v Transylvánii. Z okien kancelárie Sibiu môžete obdivovať malebnú panorámu mesta a okolitých hôr. Toto prostredie podporuje efektivitu a pomáha udržiavať našich poradcov v dobrej nálade, aby mohli každý deň podávať lepšie výkony. V rumunskej Hausengel-kancelárii je rumunskému ošetrovateľskému personálu denne k dispozícii profesionálny tím poradcov s našimi službami v rumunčine, nemčine a maďarčine. Naši poradcovia starostlivo posudzujú ponuky a profily opatrovateľov, aby mohli každému opatrovateľovi predstaviť zákazky, ktoré najlepšie zodpovedajú jeho potrebám a kvalifikácii. Odovzdávame len overené informácie o zákazkách a stave opatrovanej osoby. Každý opatrovateľ, ktorý prijme zákazku prostredníctvom franšízy Hausengel, dostane podporu osobného poradcu pred začiatkom zmluvy, počas jej trvania a po jej skončení. Všetky administratívne záležitosti vybavíme za Vás. Tím Hausengel International Rumunsko je dostupný od pondelka do piatku medzi 08:15 a 17:30 v kancelárii v Sibiu. Naši poradci Vám radi odpovedia na všetky Vaše otázky. S dôverou nás kontaktujte a dohodneme si spoločne termín. Ďalšie informácie o našom tíme z Rumunska nájdete aj na webovej stránke.

Náš maďarský tím

Náš sympatický maďarský tím je tu pre Vás v srdci Budapešti od roku 2011, aby oslovil opatrovateľov z maďarsky hovoriacich krajín a predstavil im v maďarčine vhodné zákazky. Dvaja z kolegov majú viac ako 6-ročné skúsenosti, vďaka čomu je naše riešenie problémov veľmi efektívne. Naša kolegyňa Gabi o práci v spoločnosti Hausengel hovorí: Hausengel predstavuje veľký, farebný, medzinárodný tím so súdržnosťou. Môžem úprimne povedať, že toto je tá najlepšia skupina kolegov, s ktorými som mala tú česť pracovať. Kompletnú správu o skúsenostiach Gabi si môžete prečítať tu. Tým, že tri kolegyne pochádzajú z odvetvia starostlivosti, je spolupráca ešte empatickejšia. To nám umožní dobre porozumieť našim opatrovateľom a ponúknuť tie najlepšie riešenia pre zložité situácie. Podporíme Vás v maďarskom, nemeckom a slovenskom jazyku. Viac o našich maďarských zamestnancoch si môžete prečítať na webovej stránke.

Náš maďarský tím
Náš maďarský tím
Náš chorvátsky tím
Náš chorvátsky tím

Náš chorvátsky tím

Hausengel Chorvátsko plní svoje úlohy pomocou krídel nášich domácich anjelov (Hausengel). Sme mladý, perspektívny a aktívny tím zamestnancov, ktorým záleží na pohode našich opatrovateľov ako aj našich zamestnancov vo všetkých pobočkách. Našu prácu vnímame nielen ako úlohu, ale aj ako súčasť nášho života, ktorá nás každý deň motivuje a poháňa náš obchodný a osobný rast. Ako súčasť našej práce vnímame empatiu a súcit s druhými ľuďmi, týmito ľuďmi sú naši opatrovatelia, ale aj nemecké rodiny, ktoré potrebujú starostlivosť. Naši zamestnanci, z ktorých vlastné skúsenosti urobili profesionálov vo svojej práci, sú schopní vyriešiť akýkoľvek problém a reagovať na akúkoľvek požiadavku. Pre nás je najdôležitejšie, aby všetci zapojení do procesu starostlivosti boli spokojní a šťastní. Aj keď je naša práca niekedy vyčerpávajúca a smutná, musíme vedieť udržať emócie na uzde a na konci dňa byť radi, že sme domáceho anjela (Hausengel) umiestnili tam, kde ho treba. Viac o našom chorvátskom tíme si môžete prečítať na webovej stránke.

Náš bulharský tím

Tím z Bulharska podporuje na profesionálnej úrovni bulharsky hovoriacich opatrovateľov z pobočky v Sofii. Náš tím sa v posledných rokoch dobre zladil, práca prebieha a funguje optimálne, podporujeme sa a sme veľmi ambiciózni. V blízkej budúcnosti očakávame ďalší prírastok a tešíme sa na s tým súvisiace výzvy. Viac informácií o našej bulharskej pobočke nájdete na webovej stránke.

Náš bulharský tím
Náš bulharský tím
Naša nemecká centrála
Naša nemecká centrála

Naša nemecká centrála

Naše hlavné sídlo sa nachádza v Ebsdorfergrund-Heskem, v malom mieste v Hessene. Tu bije srdce spoločnosti Hausengel najviac. Na chodbách kancelárií nájdete zamestnancov rôznych národností. Všetci spolu dobre vychádzame, nielen preto, že hovoríme spoločným jazykom, ale predovšetkým preto, že zdieľame podobné hodnoty a máme spoločný cieľ. Mottom našej každodennej práce je: „Vo všetkom, čo robíme, vidíme srdce.“