<
Schliessen
Schliessen

Komunikácia s opatrovanou osobou

Komunikácia je veľmi dôležitá a je súčasťou opatrovania a starostlivosti o seniora. Aby ste vedeli s opatrovanou osobou bezproblémovo komunikovať, musíte si osvojiť komunikačné zručnosti ako je načúvanie, rešpekt, empatia, porozumenie a dôvera. Na začiatku môže byť komunikácia tažšia,pretože sa s opatrovanou osobou ešte len spoznávate ale majte na pamäti,že na začiatku treba byť trpezlivejší ale keď sa spoznáte bude komunikácia jednoduchšia. Komunikáciu rozdelujeme na dve formy: Verbálna a neverbálna.

Neverbálna komunikácia napríklad reč tela, ktorá je rovnako dôležitá ako slová, najmä v prípade keď opatrovaný senior nedokáže komunikovať kvôli svojej diagnóze alebo hovorí nezrozumiteľne. Zvraštenie čela je znakom toho,že niečo nieje v poriadku alebo sa opatrovanej osobe niečo nepáči a cíti sa neisto. Hrbenie predstavuje pri neverbálnej komunikácii výrazne negatívny signál – vyjadruje nezáujem, nudu a fakt, že na danom mieste nechce byť. Napríklad úsmev je zaručeným prostriedkom, ako dať najavo dobrú vôlu a prívetivosť. Vo všeobecnosti sa muži zvyknú oveľa viac usmievať ako ženy .Určite za každým sledujte mimiku opatrovanej osoby či Vám porozumel a informáciu môžete pre istotu aj zopakovať.

Pri verbálnej komunikáci používame slovo. Je to najčastejšie dialóg medzi dvomi osobami, v skupinách malých alebo väčších. Ak chcete zlepšiť komunikáciu s opatrovanou osobou mali by ste využívať tieto princípy. Berte seniora ako partnera, trpezlivo načúvajte, pomôžte alebo vysvetlite, dodržujte neosobný tón, aby emócie nehovorili namiesto vás. Pri komunikácií by ste mali zabezpečiť príjemné prostredie a podmienky, ktoré by vás nerušili. Nemali by ste sa ani vy ani opatrovaná osoba cítiť v strese. Mali by ste si vzájomne prejavovať rešpekt a úctu.

Čo ak mám seniora dominantnej povahy? Základom je pochopiť, prečo sa takto správa. Môže to byť jeho povahou alebo ak v pracovnom živote mal vedúcu pozíciu. Hlavne ho netreba presviedčať o svojom postoji a nehádať sa s ním. Nemusíme mať rovnaký názor na danú situáciu ale viete si poskytnúť vzájomný rešpekt. Môžete sa seniora opýtať ako to on vidí a aký má k tomu názor. Nakoniec mu môžete poskytnúť inšpiráciu a povedať ako to vy vidíme ale bez použitia kritizovania alebo zlahčovania jeho/jej uhla pohľadu. Potrebuje mať pocit,že s ním jednáte rovnocene.

Naša opatrovateľka pani Erika nám raz povedala : ,,Túto prácu už robím dlhšiu dobu ale zistila som, že dobrá komunikácia medzi vami, rodinou a opatrovanou osobou je dôležitá. Opatrovanej osoby sa často pýtam : čo má rada, čo rada jedáva, čo rada robieva a na základe toho si vytvorím komunikáciu. Raz som sa s opatrovanou osobou zblížila tým, že sme ráno a večer pri osobnej hygiene spolu tancovali a spievali.,,

Ak ste s nami spokojní, odporúčte nás ostatným a získajte bonus 200,- € za Vaše odporúčanie!

Zabezpečte si prémiu teraz!