<
Schliessen
Schliessen

Demencia: priebeh ochorenia

Veľká časť našich klientov, o ktorých sa starajú naši opatrovatelia z Hausengel, trpí práve demenciou. V našej Hausengel akadémii sa podrobne dozviete všetko o demencii a správnom spôsobe zaobchádzania s ľuďmi postihnutými týmto ochorením.

Príznaky demencie a priebeh ochorenia v podstate závisia od príčiny ochorenia. Rozhodujúce je predovšetkým to, ktoré oblasti mozgu sú poškodené základným ochorením.

Rôzne priebehy ochorenia. Najčastejšími príčinami demencie sú neurodegeneratívne ochorenia. Patrí medzi ne napríklad Alzheimerova demencia a Parkinsonova demencia. Tieto formy demencie sa nedajú vyliečiť a vyznačujú sa progresívnym priebehom. Spočiatku sa zhoršuje schopnosť pamätať si, myslieť a riešiť problémy a zhoršuje sa aj reč. Neskôr sa často objavujú poruchy sociálneho správania a osobnosti. V pokročilých štádiách sa postihnuté osoby už nedokážu o seba postarať a stávajú sa závislými od ošetrovateľskej starostlivosti. Na druhej strane vaskulárna demencia nemá jednotný priebeh: Príznaky môžu zostať stabilné počas dlhších fáz, alebo sa dokonca niekedy zlepšujú.

Alzheimerová demencia: štádiá. Priebeh Alzheimerovej demencie možno rozdeliť do troch štádií. Prvé štádium demencie je zvyčajne charakterizované miernymi poruchami pamäti. Postihnutí sa čoraz ťažšie orientujú v neznámom prostredí. Môže sa objaviť aj podráždenosť a výkyvy nálad. V priebehu ochorenia dochádza k postupnému úpadku duševných schopností a fyzickému zhoršovaniu. Postupom času už postihnutí nedokážu samostatne vykonávať každodenné úkony a sú čoraz viac odkázaní na pomoc. Čoraz viac sa stráca aj dlhodobá pamäť - vtedy sa vytrácajú dokonca aj spomienky na bývalé pracovné činnosti, alebo sa prestávajú rozpoznávať rodinní príslušníci. Pre mnohých príbuzných je obzvlášť stresujúce, keď ich chorý už nepozná, alebo sa výrazne zmení jeho charakter.

Príznaky Alzheimerovej demencie zvyčajne postupujú pomaly, takže prechody medzi jednotlivými štádiami demencie sú plynulé. Od nástupu príznakov je priemerná dĺžka života približne sedem rokov, ale priebeh ochorenia sa môže predĺžiť až na 20 rokov.

Nezávislosť postihnutých sa dá udržať dlhšie, ak sa s liečbou ochorenia začne v skorom štádiu. Dôležitým predpokladom je, aby sa choroba zistila v počiatočnom štádiu.

Je dobré vedieť: V našej Hausengel akadémii sa podrobne dozviete všetko o demencii a o správnom spôsobe zaobchádzania s ľuďmi postihnutými touto chorobou. Veľká časť našich klientov, o ktorých sa starajú naši Hausengel opatrovatelia, trpí práve demenciou. Aj keby ste boli práve teraz na zákazke v Nemecku a nemohli by ste pomôcť osobe, o ktorú sa staráte, stále sme tu pre Vás. Naši odborní poradcovia v našom zariadení sú Vám vždy k dispozícii, aby Vám pomohli a poradili. Opatrovatelia z Hausengel môžu u nás absolvovať aj kurz (§ 45), v ktorom sa dozvedia dôležité rady a tipy, ako sa správne starať o opatrovanú osobu. Po úspešnom absolvovaní testu dostanú certifikát, ktorý je platný v celom Nemecku.

 

Ak ste s nami spokojní, odporúčte nás ostatným a získajte bonus 200,- € za Vaše odporúčanie!

Zabezpečte si prémiu teraz!