Právne rámcové podmienky

Transparentnosť je pre nás dôležitá. Aby ste nemali žiadne problémy s právom, chceme vám tu bližšie predstaviť nielen náš fundovaný franšízový koncept spoločnosti Hausengel, ale poskytnúť aj všeobecný prehľad o trhu.

Tiež Vrchný krajinský súd Frankfurt potvrdil legálnosť franšízového systému spoločnosti Hausengel.

Transparentnosť na trhu 

Vysielanie

 

Principiálne existuje už od roku 2004 vďaka platnej slobode v poskytovaní služieb pre obyvateľov východnej Európy možnosť, aby zahraničné firmy vysielali ako poskytovateľov služieb svojich zamestnancov priebežne do Nemecka, aby tu poskytovali svoje služby. K vysielaniu dôjde, ak osoba, ktorá pracuje v členskom štáte EÚ na účet zamestnávateľa činného zvyčajne v tomto štáte, je vyslaná na jeho príkaz priebežne do Nemecka, aby tam vykonávala činnosť pre svojho zamestnávateľa. Postup legálneho vysielania osôb spočíva v tom, že sa naďalej aplikujú právne predpisy vysielajúceho štátu, to znamená krajiny, v ktorej má zamestnávateľ svoje sídlo. Nezávisle od toho sa musia rešpektovať platné normy o ochrane pri práci, ako je napríklad maximálna pracovná doba, minimálna doba dovolenky alebo bezpečnostné opatrenia na pracovisku. Patrí k tomu tiež, že od 1. januára 2015 musí byť zamestnancom vyplatená všeobecná minimálna mzda platná vo výške 8,50 €/hodinu.

Informačný list `Vysielanie´