"Za mňa môžem povedať, že Hausengel je korektná spoločnosť"

Janka Pavúková, Gelnica