Filozofia

Ľudskosť, súcit, rešpekt, láska k blížnym, ochota pomáhať, schopnosť vcítiť sa a hospodárnosť. Tieto zásady a ciele vytvárajú ideálnu bázu nášho spôsobu práce a formulujú odborné princípy pre našu každodennú činnosť.

„Starostlivosť o ľudí odkázaných na opateru v Nemecku a presadzovanie princípu `ambulantná pred stacionárnou´ je jednou z najväčších výziev pre našu spoločnosť. Opatrovanie vo vlastnom domove spoľahlivým, skúseným a kvalifikovaným opatrovateľským personálom je riešením a budúcnosťou pri tomto spôsobe opatrovania. Naším cieľom je, zabezpečiť ľuďom odkázaným na opateru také ošetrovanie a starostlivosť, akú skutočne potrebujú, a aby mohli žiť ďalej v prostredí, na ktoré sú zvyknutí. Sme tu pre vás, hovorte s nami.“

Spoločnosť Hausengel Betreuungsdienstleistungen GmbH je nemecký rodinný podnik so sídlom v obci Ebsdorfergrund-Heskem v strede Hessenska. Je pre nás dôležité, aby boli všetci opatrovatelia spoločnosti Hausengel prihlásení v Nemecku a mali nemecké zdravotné poistenie a poistenie povinného ručenia. Toto zaručujeme vám a nášmu opatrovateľskému personálu.


Vzor na stiahnutie