Akadémia spoločnosti Hausengel

Od známych sme sa dozvedeli, že je možné angažovať opatrovateľský personál z Poľska ako podporu pre domácnosť

Viac než 5.000 zaškolených franšízantov od založenia akadémie Hausengel!

Je pritom absolútnou novinkou v oblasti takzvaného
nepretržitého 24 hodinového opatrovani,

lebo žiadna iná firma z branže sa nemôže pochváliť vlastnou firemnou vzdelávacou
inštitúciou schválenou podľa smerníc AZAV Spolkovej agentúry pre prácu.

Okrem toho majú naši franšízanti možnosť zdokonalenia znalostí nemeckého jazyka vo svojej vlasti. Na rôznych pracoviskách v Poľsku môžu absolvovať záujemcovia o franšízu bezplatný kurz nemeckého jazyka, vedený učiteľkami nemeckého jazyka so štátnymi skúškami.

Certifikát akadémie Hausengel podľa smerníc AZAV Spolkovej agentúry pre prácu potom zobrazuje, že to nie je iba stanovený cieľ, ale predovšetkým tiež zaužívaná prax.


Kontaktná osoba