<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Našich 10 ochranných opatrení v boji s koronavírusom

pre rodiny a opatrovateľov

 1. Bezpečnosť našich opatrovateľov a zákazníkov je pre nás dôležitá, preto Vám ponúkame overené a stále aktuálne informácie o poskytovaní opatrovateľských služieb a cestovných nariadení v období koronavírusu.
 2. Podporujeme náš opatrovateľský a ošetrovateľský personál pri organizovaní termínov očkovania s cieľom umožniť čo najväčšiu bezpečnosť.
 3. Hausengel presadzuje všetky hygienické a ochranné opatrenia podľa prísnych právnych nariadení, ktoré sú realizované prostredníctvom nášho franšízového systému a tiež nášho odborného ošetrovateľského personálu.
 4. Všetci opatrovatelia spoločnosti Hausengel sú pravidelne informovaní a školení vo svojom rodnom jazyku, vrátane slovenčiny, na nasledujúce témy:
 • Nariadenia pri vstupe do Nemecka a všetky karanténne povinnosti
 • Opatrenia ako sa správať a hygienické opatrenia na ochranu pred vírusovými infekciami
 • Používanie ochranných rúšok
 • Správanie pri opatrovaní počas bežného dňa
 • Správanie v prípade podozrenia
 • Všeobecné právne nariadenia a odporúčania
 • Denne aktualizované informácie od RKI, BMG, Federálneho ministerstva zahraničných vecí, našich združení a WHO
 1. Všetkým opatrovateľkám poskytne spooločnosť Hausengel pred príchodom rúška na zykrytie úst a nosa. Príchod a odchod prebieha za prísneho dodržiavania právne daných hygienickych predpisov a predpisov ako sa správať.
 2. Ďalšie dodatočné opatrenia, ako je test na koronavírus ešte pred odchodom, je možné s opatrovateľmi proaktívne dohodnúť.
 3. V prípade núdze sme našim franšízantom a rodinám k dispozícii telefonicky 24/7. Naši opatrovatelia môžu dodatočne využívať aj nami špeciálne zriadenú službu WhatsApp.
 4. Spoločnosť Hausengel na želanie podporuje svoje rodiny a opatrovateľov pri komunikácii s úradmi, so zdravotnými úradmi alebo inými inštitúciami.
 5. Všetci opatrovatelia v spoločnosti Hausengel majú zdravotné poistenie, ktoré pokrýva aj infekciu koronavírusom.
 6. Ak by si poskytovateľ zákazky želal, aby sa v jeho domácnosti plnili ďalšie opatrenia a koncepty, spoločnosť Hausengel mu rada poskytne podporu po písomnej dohode oboch zmluvných strán.
Aktuálne koronavírus
Informácie pre rodiny a opatrovateľov
Všetky ďalšie informácie

Uvoľnenie obmedzení pre cestujúcich do Nemecka

Podľa Inštitútu Roberta Kocha počet infekcií koronavírusu neustále klesá. Začiatkom mája boli opäť zrušené mnohé obmedzenia, ktoré boli zavedené v súvislosti s pandémiou. Na mnohých miestach bola…

Predpisy pre ľudí vstupujúcich do Nemecka v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 / COVID-19

Údaje zodpovedajú stavu informácií k 01.06.2022

 • Od 1. júna 2022 už osoby vstupujúce do Nemecka nebudú musieť predkladať doklad o tom, že boli očkované proti Corone, že sa z nej zotavili alebo že ich test bol negatívny.
 • Výnimka: Vstup z oblasti s variantom vírusu. V tomto prípade stále platia existujúce predpisy o registrácii, detekcii a karanténe. Aktuálne oblasti variantov vírusu nájdete na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.
 • Všetky vakcíny uznané WHO sa teraz považujú za dôkaz o očkovaní. Patrí medzi ne napríklad Sinova, Sinopharm alebo Coronavac od čínskych výrobcov alebo Covaxin od indického výrobcu.

Čo by ste mali pred vašou cestou vedieť

Očkovanie opatrovateľov

Blízke kontaktné osoby opatrovaných osôb sa môžu dať zaočkovať

Starší ľudia a ľudia s už existujúcimi ochoreniami majú pri očkovaní prednosť, pretože patria do vysoko rizikovej skupiny, pokiaľ ide o  Corona infekciu a potrebujú ochranu najnaliehavejšie. Blízke kontaktné osoby opatrovanej osoby, majú tiež nárok na očkovanie podľa Vyhlášky o očkovaní proti koronavírusu. Kontaktné osoby na tento účel musí určiť osoba opatrovaná v jej vlastnej domácnosti, poprípade zákonný zástupca. Zahraniční opatrovatelia, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré potrebujú starostlivosť, aby ich podporovali v každodennom živote, môžu byť tiež označení ako kontaktné osoby.  Odporúčame, aby opatrovateľ sprevádzal osobu, ktorá potrebuje starostlivosť, priamo na očkovanie a v rámci toho sa dal zaočkovať ako blízka kontaktná osoba.

Organizáciu očkovania a prideľovanie termínov upravuje Bundesländer.

 

Správanie a hygienické opatrenia na ochranu pred vírusovými infekciami

Šírenie Corona vírusu je v súčasnosti v centre pozornosti verejnosti a aj my by sme chceli zvýšiť povedomie o tejto problematike. Podľa nášho názoru je dôležité konať obozretne a primerane situácii. Žiadame vás, aby ste dodržiavali nasledujúce hygienické pravidlá na ochranu pred vírusovými infekciami:

Umyte si ruky a nedotýkajte sa tváre

Vírusy sa často prenášajú prostredníctvom rúk (napríklad pri podávaní rúk). Pri kontakte s očami, nosom a ústami sa patogény dostanú do slizníc, čím sa vírus môže preniesť na postihnutú osobu.  Preto časté a dôkladné umývanie rúk predstavuje dôležitú ochranu pred vírusovými infekciami. Ruky by sa mali dôkladne umývať mydlom približne 30 sekúnd a to aj medzi prstami. Mali by ste sa tiež vyhýbať tomu, aby ste si dávali ruky na tvár a dotýkali sa očí, nosa a úst.

Hygienické kašľanie a kýchanie

Keďže hygiena rúk je veľmi dôležitá pre dobrú ochranu pred vírusmi, kýchanie alebo kašľanie by sa nemalo vykonávať do ruky, ale do ohybu ramena. Okrem toho sa pri kašľaní a kýchaní držte v dostatočnej vzdialenosti od okolostojacich osôb. Použité papierové vreckovky by sa mali okamžite zlikvidovať a ruky by sa mali následne dôkladne očistiť.

Pozorujte príznaky a v prípade ochorenia zostaňte doma

Príznakmi začínajúceho vírusového ochorenia sú náhle zvýšenie teploty, silný pocit choroby, kašeľ a bolesť končatín.. Ak sa tieto príznaky objavia, treba vyhľadať lekára. V záujme podpory vlastného zdravia a nezaťažovania iných ľudí vírusmi by sa chrípka alebo iné vírusové ochorenia mali vždy liečiť doma. Ak je to možné, vyhýbajte sa blízkemu kontaktu alebo fyzickému kontaktu s členmi rodiny a inými ľuďmi, aby ste ich ochránili pred vírusovou infekciou.

V uzavretých priestoroch pravidelne vetrať

Aby sa v uzavretých priestoroch znížil počet vírusov a aby sliznice úst a nosa nevysychali a tým sa nestali „náchylnejšími“, tieto priestory by sa mali vetrať niekoľkokrát denne vždy po dobu desiatich minút, tzv. nárazovým vetraním.

Pokyny k používaniu ochranných rúšok

Od 27. apríla 2020 sú rúška povinné vo verejnej doprave a v obchodoch po celom Nemecku. Od 20. januára 2021 sa toto nariadenie ďalej sprísňuje. Vlastnoručne ušité rúška alebo šál či šatka zakrývajúce ústa a nos už teda nestačia. Povinné je nosenie lekárskeho rúška na ústa a nos (chirurgické rúško​​alebo rúško ​​FFP2). Dôsledné dodržiavanie odporúčaných hygienických pravidiel je stále najúčinnejšou ochranou pred možnou infekciou. Ako doplnkové opatrenie možno použiť ochranné rúška. Existujú rôzne typy ochranných masiek.

Správne používanie ochrannej masky

Medicínske ochranné rúška na ústa a nos (MMN), takzvané operačné (OP)-rúška:  Používajú sa najmä v lekárskej oblasti, ako sú lekárske praxe, kliniky alebo v ošetrovateľstve. Môžu zabrániť nositeľovi v šírení slín alebo kvapôčok z dýchacích ciest a slúžia predovšetkým na ochranu ostatných ľudí (ochrana druhých).

Polorúška filtrujúce častice (filtering face piece, FFP-Masken): Používajú sa predovšetkým v pracovných priestoroch, kde sú vo vzduchu škodlivé látky. Rúška chránia pred vírusmi a môžu chrániť nositeľa pred infekciou (sebaochrana). Existujú tri úrovne ochrany pre rúška FFP. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Inštitút Roberta Kocha (RKI) odporúčajú pre medicínsku oblasť aspoň 2. stupeň ochrany.

Pokrývky nosa a úst (Community-Masken): Ide napríklad o vlastnoručne ušité rúška vyrobené z látky. Aj keď nemajú overenú ochrannú funkciu pre samotného nositeľa, môžu, podobne ako chirurgické rúška, pomôcť znížiť riziko infikovania iných ľudí zadržiavaním kvapiek (ochrana blízkych).

Ďalšie informácie o ochrannej funkcii rôznych rúšok a prehľad nájdete napríklad na stránke Spolkového inštitútu pre liečivá a zdravotnícke pomôcky: bfarm.de.

Ako správne nosiť ochranné rúško:

Ochranné rúško ​​je účinné len vtedy, ak je správne nasadené. Rúško je potrebné nasadiť podľa pokynov, ktoré sú k nemu priložené. Mali by ste tiež zohľadniť nasledovné:

 • Iba jedna osoba by mala používať to isté rúško.
 • Pred nasadením ochranného rúška si dôkladne umyte ruky (min. 20 až 30 sekúnd mydlom. Tip: Tomuto času zodpovedá zaspievanie „Happy Birthday to you“ dvakrát – pokým držíte ruky pod vodou.)
 • Pri nasadzovaní rúška dbajte na to, aby ste nos a ústa mali zakryté až po bradu a aby rúško čo najtesnejšie priliehalo k okrajom.
 • Počas nosenia sa ochranného rúška nedotýkajte a nehýbte ním.
 • Ak je to možné, nedotýkajte sa vonkajších strán ochranného rúška pri jeho dávaní dole, pretože sa tu môžu nachádzať patogény. Uchopte ho za bočné gumičky alebo šnúrky a opatrne ho zložte.
 • Po zložení rúška si dôkladne umyte ruky.
 • Pokyny ako si správne nasadiť a zložiť ochranné prostriedky (RKI) nájdete tu.

Pokyny ako sa správať pri každodennej starostlivosti

Ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a ošetrovanie, patria do skupiny osôb, u ktorých je potrebná osobitná opatrnosť. U starších osôb, osôb so zníženou imunitou a už s existujúcimi ochoreniami môže infekcia koronavírusom viesť k závažnému priebehu. Preto má ochrana osôb, ktoré potrebujú starostlivosť a pomoc, najvyššiu prioritu. Náše pokyny, ako sa správať pri každodennej starostlivosti, by vám mali poskytnúť orientáciu a pomôcť udržať pod kontrolou ďalšie šírenie.

 • Ak je to možné, ako príbuzný nenavštevujte osobu, ktorá potrebuje starostlivosť, alebo obmedzte svoje návštevy na nevyhnutné minimum. Vopred si položte otázku, či je návšteva naozaj nevyhnutne potrebná, a v prípade potreby zrušte naplánované stretnutie.
 • Ak sa tomu nedá vyhnúť: Dbajte na to, aby každý, kto vstupuje do bytu, dodržiaval bežné správanie a hygienické opatrenia.
 • Zabezpečte potrebné nákupy prostredníctvom doručovateľskej služby. Ako príbuzný môžete vybavovať záležitosti aj sami. Nezabudnite však, že počas odovzdávania nesmiete byť v kontakte s opatrovateľom ani s osobou, ktorá potrebuje starostlivosť. Napríklad si dohodnite pevné miesto, kde necháte veci a nevstúpite do domu.
 • Všetky osoby zapojené do starostlivosti by sa nemali zúčastňovať na verejných podujatiach.
 • Osoby, ktoré potrebujú starostlivosť, príbuzní a opatrovatelia by nemali používať verejnú dopravu.
 • Zachovajte pokoj a nepanikárte. Situácie v domácej starostlivosti tiež poskytuje vašej opatrovateľke väčšiu ochranu, ako keby odišla a používala verejnú dopravu. Poradťe jej nech neodchádza.

Takto sa zachováte správne v prípade podozrenia

 • Ak ste boli v kontakte s infikovanou osobou, okamžite telefonicky kontaktujte príslušné oddelenie verejného zdravotníctva - aj keď nemáte žiadne príznaky. Príslušný zdravotný úrad nájdete na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha: https://tools.rki.de/PLZTool/.
 • Ak máte príznaky alebo sa vraciate z postihnutej oblasti, kontaktujte svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu na telefónnom čísle 116 117. Svojmu lekárovi poskytnite presné údaje o príznakoch, možných kontaktoch s ľuďmi, ktorí majú toto ochorenie, alebo o pobyte v postihnutých krajinách.
 • Za každú cenu sa vyhýbajte kontaktu s inými ľuďmi.
 • Keďže po prípadnej infekcii môže trvať až 14 dní, kým sa objavia prvé príznaky choroby, zostaňte pri akomkoľvek podozrení doma, kým sa neprejavý.

 

V prípade zistenia infekcie:

Ak ste Vy alebo Vaša opatrovaná osoba boli pozitívne testovaní, nezabudnite dodržiavať pokyny zdravotníckeho orgánu. O opatreniach budete informovaní individuálne. Zdravotný úrad rozhodne aj o ďalšom postupe.

Informácie pre opatrovateľov - otázky a odpovede na korona tému

Zahraniční opatrovatelia, ktorí sa starajú o osoby vyžadujúce starostlivosť v Nemecku, musia byť v súčasnosti obzvlášť opatrní, pretože ich opatrované osoby často patria do rizikovej skupiny, u ktorej môže infekcia viesť k závažnému priebehu ochorenia. Zároveň sa obávajú o svoje zdravie. Táto situácia vyvoláva mnoho otázok. Tu nájdete spoľahlivé odpovede na často kladené otázky o koronavíruse.

Čo je to 3G alebo 2G systém?

Čo je to 3G alebo 2G systém?

Takzvané pravidlo 3G znamená "očkovaný, prekonaný alebo testovaný". Osoby, ktoré neboli úplne zaočkované alebo sa nepovažujú za prekonané, musia v určitých prípadoch predložiť buď negatívny rýchlotest (starý maximálne 24 hodín), alebo negatívny PCR test (starý maximálne 48 hodín).

V niektorých spolkových krajinách a regiónoch bolo pravidlo 2G zavedené ako sprísňujúce opatrenie na ochranu zdravotného systému a proti infekciám: Toto pravidlo znamená "očkovaný alebo prekonaný". Podľa pravidla 2G sa prijímajú len očkované alebo prekonané osoby. Ako dôkaz sa musí predložiť buď platný očkovací preukaz, alebo potvrdenie o rekonvalescencii.

Kedy a ako sa môžem dať zaočkovať?

Kedy a ako sa môžem dať zaočkovať?

Už koncom decembra 2020 sa v mnohých krajinách EÚ začalo očkovanie proti COVID-19. Cieľom národných programov očkovania je zabezpečiť bezpečné a účinné očkovanie pre najzraniteľnejších členov spoločnosti. Medzitým sa však zvyčajne môže dať zaočkovať každý, kto chce. Kedy a kde sa môžete dať zaočkovať, sa dozviete na stránke príslušného ministerstva zdravotníctva.

V súčasnosti nie je očkovanie pre prácu opatrovateľa v domácom prostredí podmienkou, ale je dôrazným odporúčaním.

Za určitých okolností sa v Nemecku môžu dať zaočkovať aj opatrovatelia. V súčasnosti je podmienkou, aby opatrovateľ bol jedinou blízkou kontaktnou osobou osoby, ktorá potrebuje starostlivosť a má viac ako 70 rokov, trizómiu 21, alebo mentálne postihnutie (alebo demenciu), alebo je vystavená vysokému riziku infekcie po transplantácii orgánov. Okrem toho musí mať nemecké zdravotné poistenie (ktoré je v Hausengel samozrejme zaručené). Odporúčame, aby opatrovateľ sprevádzal osobu, ktorá potrebuje starostlivosť, priamo na očkovanie a v rámci toho sa dal zaočkovať ako blízka kontaktná osoba.

Ako sa môžem chrániť?

Ako sa môžem chrániť?

 • Podobne ako pri chrípke a iných "jednoduchých" prechladnutiach, aj tu existujú jednoduché opatrenia, ktoré môžete prijať na svoju ochranu: kýchajte alebo kašlite do záhybu ruky, pravidelne si umývajte ruky, nepodávajte si ruky a zdržiavajte sa vo vzdialenosti aspoň 1-2 metre od ostatných. Kliknite sem a pozrite si infografiku BZGA "Prevencia infekcií: 10 najdôležitejších hygienických tipov".
 • Spoločenské kontakty mimo vašej profesionálnej úlohy v oblasti starostlivosti a ošetrovateľstva obmedzte na maximum. Ak je to možné, obmedzte kontakty na osoby z vášho rodinného prostredia.
Čo mám robiť, keď sa cítim zle?

Čo mám robiť, keď sa cítim zle?

 • V súčasnosti je potrebná mimoriadna opatrnosť. Ak máte akútne respiračné ochorenie, zostaňte doma a okamžite informujte rodinu osoby, o ktorú sa staráte. To platí aj pre "jednoduché" prechladnutie. Ak bola vaša práca sprostredkovaná agentúrou, okamžite o tom informujte aj agentúru.
Čo mám robiť, ak mám príznaky ako kašeľ, škriabanie v hrdle, horúčka, nádcha, prípadne aj hnačka?

Čo mám robiť, ak mám príznaky ako kašeľ, škriabanie v hrdle, horúčka, nádcha, prípadne aj hnačka?

 • Telefonicky sa nahláste do ordinácie lekára. Ak váš rodinný lekár nie je k dispozícii, zavolajte na 24-hodinovú dostupnú  linku pre pacientov 116 117. V mnohých regiónoch sú k dispozícii aj špeciálne 24-hodinové dostupné linky pre koronu.
 • O svojich príznakoch informujte aj agentúru, ktorá Vám sprostredkovala prácu, alebo rodinu osoby, o ktorú sa staráte. Agentúra/rodina Vám môže pomôcť s jazykovými problémami.

 • Dôležité: V prípade núdze – ako je akútna dýchavičnosť – vytočte číslo 112. Opatrovanie a starostlivosť sa musia okamžite pozastaviť. Informujte svoju agentúru alebo rodinu osoby, o ktorú sa staráte, ktorá zabezpečí náhradu na opatrovanie resp. starostlivosť.
Čo mám robiť, ak mám príznaky ako kašeľ, škriabanie v hrdle, horúčka, nádcha, prípadne aj hnačka?
Čo mám robiť, ak som bol v kontakte s niekým, kto má COVID-19, ale nemám žiadne príznaky?

Čo mám robiť, ak som bol v kontakte s niekým, kto má COVID-19, ale nemám žiadne príznaky?

 • Okamžite telefonicky informujte oddelenie zdravotníctva. Tam sa s Vami poradia, ako ďalej.
 • Zdravotnícky úrad, ktorý je za Vás zodpovedný, je uvedený na stránke inštitútu Roberta Koch (RKI).
 • Ak ste sa zdržiavali v rizikovej oblasti určenej Inštitútom Roberta Kocha alebo v oblasti v Nemecku, ktorá je obzvlášť postihnutá, mali by ste sa vyhnúť zbytočnému kontaktu a zostať doma, ak je to možné, aj keď nemáte žiadne známky choroby. Ktoré regióny sú označené ako rizikové, sa dozviete na stránke RKI.
 • Informujte, prosím, aj agentúru, ktorá Vám sprostredkovala prácu, alebo rodinu osoby, o ktorú sa staráte. Agentúra/rodina Vám môže pomôcť s jazykovými problémami.
Čo mám robiť, ak po návrate do svojej domovskej krajiny zistím, že som infikovaný koronavírusom?

Čo mám robiť, ak po návrate do svojej domovskej krajiny zistím, že som infikovaný koronavírusom?

 • V týchto prípadoch postupujte podľa pokynov platných vo Vašej domovskej krajine.
 • O svojej chorobe informujte agentúru, ktorá Vás umiestnila do Nemecka, alebo rodinu osoby, o ktorú sa v Nemecku staráte.
Môžem sa nakaziť od osoby,ktorú opatrujem?

Môžem sa nakaziť od osoby,ktorú opatrujem?

 • Dodržiavať odporúčanú vzdialenosť aspoň 1-2 metre pri starostlivosti o ľudí zvyčajne nie je možné. Pri úzkom kontakte s ľuďmi vždy existuje riziko infekcie. Dodržiavajte všeobecné pravidlá: Kýchajte alebo kašlite do ohybu ruky, pravidelné umývanie rúk a vyhýbajte sa podávaniu rúk. Všimnite si 10 najdôležitejších hygienických typov.
Sú hranice pre zahraničných opatrovateľov uzavreté?

Sú hranice pre zahraničných opatrovateľov uzavreté?

Ďalšie informácie

Pravidelne sa informujte na oficialnych stránkach, ktoré sa neustále aktualizujú a odrážajú aktuálny stav vývoja.

 • Odpovede na často kladené otázky o koronavíruse:

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html               

 • Aktuálny vývoj a základné informácie o víruse:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus 

 • Dôležité podklady, hodnotenia a presné behaviorálne a hygienické opatrenia:

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html 

 • Informácie pre cestujúcich a o repatriácii Nemcov:

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/-/2296762 

 • Aktuálne informácie a vývoj v angličtine:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019