S Hausengel spolupracujem od Apríla 2016 a som veľmi spokojný

Martin Marčišovský

Hausengel Martin Marcisovsky

Mojím najväčším potešením je spokojnosť opatrovanej osoby a úsmev na jej tvári, keď vidím, že sa opatrovaná osoba teší z mojej prítomnosti uľahčujem jej život v ťažkej situácii spôsobenej chorobou. Najdôležitejšie pri práci opatrovateľa je trpezlivosť s opatrovanou osobou. Človek musí mať pri tejto práci odhodlanie a pokoru! Nie je to len prísť, odrobiť si svoje a ísť s výplatou domov. Mojím úplne prvým problémom na začiatku  bola jazyková bariéra. Postupom času a spoznávaním nových ľudí o ktorých som sa staral a ktorí mi prirástli k srdcu bolo najťažšie, keď mi opatrovaná osoba umierala pred očami a ja som jej už nevedel pomôcť.

O Hausengel som sa dozvedel cez pracovný, internetový portál Profesia. S Hausengel spolupracujem už 7. rok a pre túto spoločnosť som sa rozhodol z dôvodu najvýhodnejších pracovných podmienok na trhu v tejto pracovnej oblasti.

Z otvorenia živnosti som nemal žiadne obavy, nakoľko na začiatku pracovného pohovoru sa ma ujal skvelý koordinátor, ktorý mi všetko dopodrobna vysvetlil, aké výhody a nevýhody budú pri tejto forme podnikania pre mňa vyplývať. Ako som už spomenul, mal som obavu z jazykovej bariéry, no keďže môj prvý koordinátor bol tiež občan Slovenskej republiky, čiže mojej vlasti, pocit obavy a stresu zo mňa opadol. Ďalej to už bolo len o tom, akú opatrovanú osobu budem mať, či zapasuje chémia a tiež či budem spĺňať jej kritéria. No ako sa postupom času ukázalo, tak v práci sa mi darilo veľmi dobre, čoho sú dôkazom aj moje výsledky.

Pri spolupráci s Hausengel cítim pocit slobody, lebo nemám nad sebou nadriadeného a som pánom vlastného času. Sám si vyberám, kedy pôjdem do práce a kedy budem oddychovať. Jedinou nevýhodou je nepravidelný príjem. Keď som v rodine v Nemecku, tak Hausengel mi zabezpečuje poistenie. Zdravotné poistenie v rodine je pre mňa veľmi dôležité, človek nikdy nevie, aký pracovný úraz sa mu môže stať a taktiež poistenie škodovej udalosti pri prípadnej mnou spôsobenej škody na majetku klienta.

Koordinátori sú mi veľmi nápomocní pri riešení problémov, ktoré sa občas vyskytnú pri práci s opatrovanou osobou. Či už sa jedná o oblasť finančnej, tak aj o oblasť emocionálnej podpory, ak sa objavia nezhody medzi mnou a opatrovanou osobou.

 Najdôležitejšie pri spolupráci s Hausengel je pre mňa korektnosť, čo mi doposiaľ aj bola poskytnutá. Hausengel je spoľahlivým partnerom, čo potvrdzuje aj fakt, že naša spolupráca trvá už 7 rokov. A či by som ju odporúčil? Samozrejme! Už nie raz sa tak stalo!

 

  

S agentúrou Hausengel spolupracujem od decembra 2022 a som s ňou veľmi spokojný

Slavomír Lozinčák, Veľké Kapušany
Po skončení štúdia som 2 roky pracovala ako kuchárka v Nemecku a potom 8 rokov na železničnej stanici v Nemecku. Pracoval som v rôznych oblastiach, ale vždy som chcel pomáhať ľuďom. Urobil som si opatrovateľský kurz a začala som si hľadať prácu v tomto odvetví.

O agentúre Hausengel som sa dozvedel prostredníctvom internetového portálu Profesia. S agentúrou Hausengel spolupracujem od roku 2022, čo je síce ešte krátka doba, ale musím povedať, že som s ňou veľmi spokojný. Som veľmi rád, že som sa prihlásil práve do tejto serióznej agentúry. Koordinátorka sa so mnou rozprávala po slovensky, čo ma veľmi potešilo a hneď so mnou spravila registráciu. V krátkom čase sme uzavreli všetky zmluvy elektronicky. Hoci som nemal veľa skúseností so starostlivosťou o klientov, koordinátorka mi hneď našla na opatrovanie jednoduchšieho klienta.

Práve som cez Hausengel prevzala moju prvú zákazku

Magdaléna Cvengrošová, Spišská Nová Ves
Práve som cez Hausengel prevzala moju prvú zákazku a rada by som sa s vami podelila o moje prvé dojmy. Do Nemecka som pricestovala v neskorých večerných hodinách. Z hlavnej vlakovej stanice vo Frankfurte ma vo vopred dohodnutom čase vyzdvihol objednaný taxík a zaviezol priamo do penziónu v Heskem. Penzión je dobre zorganizovaný, prehľadný a na veľmi dobrej úrovni. Je vidieť, že Hausengel má záujem o opatrovateľky, pretože majú bezplatne zabezpečený nocľah, stravu aj transfer.

Ak ste s nami spokojní, odporúčte nás ostatným a získajte bonus 100,- € za Vaše odporúčanie!

Zabezpečte si prémiu teraz!