<
Schliessen
Schliessen

S Hausengel spolupracujem od Apríla 2016 a som veľmi spokojný

Martin Marčišovský

Hausengel Martin Marcisovsky

Mojím najväčším potešením je spokojnosť opatrovanej osoby a úsmev na jej tvári, keď vidím, že sa opatrovaná osoba teší z mojej prítomnosti uľahčujem jej život v ťažkej situácii spôsobenej chorobou. Najdôležitejšie pri práci opatrovateľa je trpezlivosť s opatrovanou osobou. Človek musí mať pri tejto práci odhodlanie a pokoru! Nie je to len prísť, odrobiť si svoje a ísť s výplatou domov. Mojím úplne prvým problémom na začiatku  bola jazyková bariéra. Postupom času a spoznávaním nových ľudí o ktorých som sa staral a ktorí mi prirástli k srdcu bolo najťažšie, keď mi opatrovaná osoba umierala pred očami a ja som jej už nevedel pomôcť.

O Hausengel som sa dozvedel cez pracovný, internetový portál Profesia. S Hausengel spolupracujem už 7. rok a pre túto spoločnosť som sa rozhodol z dôvodu najvýhodnejších pracovných podmienok na trhu v tejto pracovnej oblasti.

Z otvorenia živnosti som nemal žiadne obavy, nakoľko na začiatku pracovného pohovoru sa ma ujal skvelý koordinátor, ktorý mi všetko dopodrobna vysvetlil, aké výhody a nevýhody budú pri tejto forme podnikania pre mňa vyplývať. Ako som už spomenul, mal som obavu z jazykovej bariéry, no keďže môj prvý koordinátor bol tiež občan Slovenskej republiky, čiže mojej vlasti, pocit obavy a stresu zo mňa opadol. Ďalej to už bolo len o tom, akú opatrovanú osobu budem mať, či zapasuje chémia a tiež či budem spĺňať jej kritéria. No ako sa postupom času ukázalo, tak v práci sa mi darilo veľmi dobre, čoho sú dôkazom aj moje výsledky.

Pri spolupráci s Hausengel cítim pocit slobody, lebo nemám nad sebou nadriadeného a som pánom vlastného času. Sám si vyberám, kedy pôjdem do práce a kedy budem oddychovať. Jedinou nevýhodou je nepravidelný príjem. Keď som v rodine v Nemecku, tak Hausengel mi zabezpečuje poistenie. Zdravotné poistenie v rodine je pre mňa veľmi dôležité, človek nikdy nevie, aký pracovný úraz sa mu môže stať a taktiež poistenie škodovej udalosti pri prípadnej mnou spôsobenej škody na majetku klienta.

Koordinátori sú mi veľmi nápomocní pri riešení problémov, ktoré sa občas vyskytnú pri práci s opatrovanou osobou. Či už sa jedná o oblasť finančnej, tak aj o oblasť emocionálnej podpory, ak sa objavia nezhody medzi mnou a opatrovanou osobou.

 Najdôležitejšie pri spolupráci s Hausengel je pre mňa korektnosť, čo mi doposiaľ aj bola poskytnutá. Hausengel je spoľahlivým partnerom, čo potvrdzuje aj fakt, že naša spolupráca trvá už 7 rokov. A či by som ju odporúčil? Samozrejme! Už nie raz sa tak stalo!

 

  

S Hausengel som začala spolupracovať koncom roka 2023 a som veľmi spokojná

Soňa Lakatosova, Bratislava
Vždy som chcela pracovať v oblasti pomoci ľuďom. Najprv som sa na Slovensku vypracovala na pozíciu sanitára. V tom období som zistila, že práca so seniormi ma baví a preto som sa chcela stať opatrovateľkou v Nemecku. Tak som začala hľadať vhodnú agentúru cez sociálne siete. Na Faceboku som našla agentúru Hausengel. Napísala som im a spravili sme spolu pohovor a následne mi začali hľadať moju prvú zákazku. Následne mi našli vyhovujúcu zákazku. Najprv mi vysvetlili, aká je to ponuka a aký je tam stav pacienta.

Môj prvý kontakt a spolupráca s agentúrou Hausengel sa začala v roku 2023

Anna Švecová, Terchová
Ako opatrovateľka pracujem už 13 rokov. Do Nemecka cestujem s prepravnými spoločnosťami a raz v aute som počula, ako sa opatrovateľky rozprávali o agentúre Hausengel, že s ňou spolupracujú a že sú veľmi spokojné. Hneď po príchode domov som si túto spoločnosť Hausengel vyhľadala na internete, preštudovala som si ich stránku, prečítala referencie od opatrovateľov a pocitovo som bola presvedčená, že toto bude pre mňa tá správna agentúra. Teraz môžem s istotou povedať, že ma moje pocity nesklamali a rozhodla som sa správne.

S agentúrou Hausengel spolupracujem od decembra 2022 a som s ňou veľmi spokojný

Slavomír Lozinčák, Veľké Kapušany
Po skončení štúdia som 2 roky pracovala ako kuchárka v Nemecku a potom 8 rokov na železničnej stanici v Nemecku. Pracoval som v rôznych oblastiach, ale vždy som chcel pomáhať ľuďom. Urobil som si opatrovateľský kurz a začala som si hľadať prácu v tomto odvetví.

O agentúre Hausengel som sa dozvedel prostredníctvom internetového portálu Profesia. S agentúrou Hausengel spolupracujem od roku 2022, čo je síce ešte krátka doba, ale musím povedať, že som s ňou veľmi spokojný. Som veľmi rád, že som sa prihlásil práve do tejto serióznej agentúry. Koordinátorka sa so mnou rozprávala po slovensky, čo ma veľmi potešilo a hneď so mnou spravila registráciu. V krátkom čase sme uzavreli všetky zmluvy elektronicky. Hoci som nemal veľa skúseností so starostlivosťou o klientov, koordinátorka mi hneď našla na opatrovanie jednoduchšieho klienta.

Ak ste s nami spokojní, odporúčte nás ostatným a získajte bonus 200,- € za Vaše odporúčanie!

Zabezpečte si prémiu teraz!