<
Schliessen
Schliessen

Otvorenosť ma na spoločnosti Hausengel prekvapila najviac

Stefan Szablewski

Stefan Szablewski

Po troch rokoch dochádzania za prácou, neustáleho sťahovania sa a spania v hoteloch som si prial prácu bližšie k môjmu domovu. Hľadal som teda zaujímavé zamestnanie, ktoré by splnilo moje očakávania – vďaka spoločnosti Hausengel som ho našiel!

Čo ma najviac na spoločnosti Hausengel prekvapilo? Tá otvorenosť! Nielen vzhľadom na medzinárodnú štruktúru – Hausengel je spoločnosť s pobočkami v siedmich európskych krajinách – ale aj vzhľadom na môj vek, keďže pre mnohých som kvôli môjmu veku zrelý na predčasný dôchodok. Otvorenosť a ochota zo strany spoločnosti Hausengel zamestnať ma napriek môjmu vyššiemu veku ako aj fantastické prijatie oveľa mladším kolektívom ma nesmierne potešili.

Priateľská pracovná atmosféra a jasne definované pracovné oblasti a úlohy viedli k tomu, že do práce chodím rád. Tým, že pracujem v spoločnosti Hausengel prispievam aj ja malou mierou k pomoci seniorom a ľuďom, vyžadujúcich starostlivosť, čo je pre mňa tiež veľmi dôležité.

To, čo ma dojalo na začiatku našej spolupráce, ma každý deň dojíma nanovo!

Marzena Tylmanová
Pracujem v spoločnosti Hausengel v telefónnej ústredni. Ak mám byť úprimná, nebola to vlastne práca mojich snov. Ale čím dlhšie to robím, tým viac si uvedomujem, že túto prácu by som nikdy v živote nevymenila za žiadnu inú. Každý deň počúvam, akí vďační sú opatrovatelia a rodiny ľudí vyžadujúcich starostlivosť za našu pomoc a podporu. To je pre mňa dôkazom toho, že naša práca má hlboký zmysel. Tieto slová vďačnosti sú komplimentom, ale aj výzvou. Za žiadnych okolností nesmieme sklamať ľudí, ktorí nám dôverujú.

Hausengel predstavuje jeden veľký, pestrý, medzinárodný tím

Gabriella Tothová
„Prácou snov“ pre každého, kto pracuje v zahraničí, je práca, kde môžete aktívne používať svoj materinský jazyk. Dovolím si tvrdiť, že ja a moji kolegovia patríme k tým šťastlivcom, ktorí môžu používať svoj materinský jazyk ako organickú súčasť našej práce: Hausengel je naozaj medzinárodným tímom a to doslova.

Mojou prácou v spoločnosti Hausengel sa všetko zmenilo

Marta Janiaková
Môže byť práca intenzívna, vzrušujúca a zároveň zmysluplná a motivujúca? Môže tvoriť veľkú časť každodenného života a napriek tomu nechať dostatok priestoru na súkromný život? Musí práca znamenať len plnenie si povinností, alebo môže tiež pozitívne prispieť k formovaniu priebehu dňa vlastnou osobnosťou, sebadisciplínou, zodpovednosťou a svedomitosťou? A v neposlednom rade – môže byť samotná práca zábavná a uspokojujúca? Nikdy predtým by som na všetky tieto otázky neodpovedala „áno“. Všetko sa zmenilo, keď som si našla prácu v spoločnosti Hausengel...

Ak ste s nami spokojní, odporúčte nás ostatným a získajte bonus 200,- € za Vaše odporúčanie!

Zabezpečte si prémiu teraz!