<
Schliessen
Schliessen

Mojou prácou v spoločnosti Hausengel sa všetko zmenilo

Marta Janiaková

Marta Janiak

Môže byť práca intenzívna, vzrušujúca a zároveň zmysluplná a motivujúca? Môže tvoriť veľkú časť každodenného života a napriek tomu nechať dostatok priestoru na súkromný život? Musí práca znamenať len plnenie si povinností, alebo môže tiež pozitívne prispieť k formovaniu priebehu dňa vlastnou osobnosťou, sebadisciplínou, zodpovednosťou a svedomitosťou? A v neposlednom rade – môže byť samotná práca zábavná a uspokojujúca? Nikdy predtým by som na všetky tieto otázky neodpovedala „áno“. Všetko sa zmenilo, keď som si našla prácu v spoločnosti Hausengel...

Môj príbeh so spoločnosťou Hausengel začal v roku 2010, v čase prvej  Hausengel-pobočky v Poľsku. Spomínam si na poznaňskú pobočku, ktorá mala vtedy len troch zamestnancov. V dobrom spomínam na svoje prvé školenia v sídle spoločnosti v Heskeme v Nemecku, ktoré ma pripravili na moju prácu. S radosťou sa spätne pozerám na následnú, veľmi dobrú spoluprácu medzi nemeckými a poľskými kolegami, rastúci úspech naších poznaňských kancelárií, ktorý posilnil postavenie našej pobočky a tým jej dával stále väčší význam v rámci nášho koncernu.

Odvtedy sa toho udialo veľa. Spoločnosť Hausengel výrazne posilnila svoju pozíciu na nemeckom trhu a rozšírila svoje pobočky vo východnej Európe. Poznaňský tím dnes tvorí viac ako 20 zamestnancov. Počas siedmich rokov v spoločnosti Hausengel som bola zapojená do rôznych úloh, o. i. nábor nových zamestnancov, školenia pre franšizantov v oblasti nemeckého jazyka, manažment opatrovania a tiež vedenie tímu. S odbornými skúsenosťami sa rozvíjali aj moje znalosti nemeckého jazyka, ktorého základy som nadobudla počas 5-ročného štúdia filológie. Rozsah úloh a získaných vedomostí enormne zvýšili moju sebahodnotu.

Práca v spoločnosti Hausengel mi dala tiež možnosť sebarealizácie v osobnom živote bez toho, aby tým trpelo moje zamestnanie. Už dva roky som šťastnou mamou mojej dcérky. Po rodičovskej dovolenke sa ku mne správali veľmi ústretovo, zohľadňovali sa moje potreby a stále som mala pocit, že som vo firme potrebná.

Dnes je jednou z mojich úloh organizovať a viesť rozsiahle školiace kurzy a školenia pre mojich kolegov vo všetkých poľských pobočkách. Plná nasadenia sa snažím doteraz nadobudnuté fundované vedomosti odovzdávať ďalej. Každého nového zamestnanca vítam s úsmevom a začleňujem do kolektívu.

Hausengel si nespájam len s menom firmy a dynamickou značkou, ale predovšetkým s ľuďmi, priateľmi a jedinečnou pracovnou atmosférou, zaujímavými rozhovormi, spokojnosťou nad úspešnými konaním, riešením problémov a každodennou pomocou tým, ktorí ju potrebujú. Toto je moje pracovisko, s ktorým sa plne stotožňujem a som naň hrdá.

To, čo ma dojalo na začiatku našej spolupráce, ma každý deň dojíma nanovo!

Marzena Tylmanová
Pracujem v spoločnosti Hausengel v telefónnej ústredni. Ak mám byť úprimná, nebola to vlastne práca mojich snov. Ale čím dlhšie to robím, tým viac si uvedomujem, že túto prácu by som nikdy v živote nevymenila za žiadnu inú. Každý deň počúvam, akí vďační sú opatrovatelia a rodiny ľudí vyžadujúcich starostlivosť za našu pomoc a podporu. To je pre mňa dôkazom toho, že naša práca má hlboký zmysel. Tieto slová vďačnosti sú komplimentom, ale aj výzvou. Za žiadnych okolností nesmieme sklamať ľudí, ktorí nám dôverujú.

Otvorenosť ma na spoločnosti Hausengel prekvapila najviac

Stefan Szablewski
Po troch rokoch dochádzania za prácou, neustáleho sťahovania sa a spania v hoteloch som si prial prácu bližšie k môjmu domovu. Hľadal som teda zaujímavé zamestnanie, ktoré by splnilo moje očakávania – vďaka spoločnosti Hausengel som ho našiel!

Hausengel predstavuje jeden veľký, pestrý, medzinárodný tím

Gabriella Tothová
„Prácou snov“ pre každého, kto pracuje v zahraničí, je práca, kde môžete aktívne používať svoj materinský jazyk. Dovolím si tvrdiť, že ja a moji kolegovia patríme k tým šťastlivcom, ktorí môžu používať svoj materinský jazyk ako organickú súčasť našej práce: Hausengel je naozaj medzinárodným tímom a to doslova.

Ak ste s nami spokojní, odporúčte nás ostatným a získajte bonus 200,- € za Vaše odporúčanie!

Zabezpečte si prémiu teraz!