Hausengel to dla mnie gotowość do niesienia pomocy

Magdalena Gärtner

Magdalena Kubiak

Moja przygoda w Hausengel w dziale koordynacji zleceń rozpoczęła się we wrześniu 2015.

Było to związane z wydarzeniem, które miało duży wpływ na każdy obszar mojego życia – mianowicie moją przeprowadzką z Polski do Niemiec. Mój obecny szef wspierał mnie w tamtym czasie na każdym polu. Mogłam też polegać na pomocy kolegów z pracy, niezależnie czy chodziło o samą przeprowadzkę, pomoc w szukaniu mieszkania, czy formalnościach w urzędach. Wszystko przebiegło gładko i bezstresowo. Nie byłoby to możliwe  bez czasu, zrozumienia i cierpliwości, którymi obdarowali mnie koledzy z Hausengel.

W Polsce studiowałam zdrowie publiczne. W poszukiwaniu nowych wyzwań zawodowych było dla mnie istotne, żeby znaleźć posadę w branży związanej z promocją zdrowia. Tylko tak mogłabym realizować swoje wartości i osiągnąć harmonię pomiędzy pracą, nauką i życiem prywatnym.

Tym wartościami są dla mnie zdrowie – w ujęciu dobrostanu społecznego, gotowość do niesienia pomocy, człowieczeństwo i ochrona słabszych. Godnym podziwu jest, że powyższe wartości mają co najmniej tak samo duże znaczenie dla Hausengel, jak rentowność przedsiębiorstwa. Mogę się z nimi identyfikować jako pracownik.

W miarę mojego rozwoju w firmie otrzymałam nowe pasjonujące zadania. Za ogromną zaletę uważam także możliwość przedyskutowania problemów, wątpliwości, sytuacji konfliktowych, propozycji i nowych pomysłów bezpośrednio z liderami mojego zespołu. Zawsze mam poczucie, że jestem wysłuchana i że moje zdanie jest brane na poważnie. To umożliwia mi odpowiedzialną i samodzielną pracę oraz przejawianie własnej inicjatywy.

W naszej codziennej pracy z ludźmi dużą rolę odgrywa aspekt emocjonalny. Prawie codziennie słyszę poruszające życiowe historie, które zapadają w pamięć. Bardzo dużą sztuką jest odpowiednie podejście do trudnych sytuacji, kiedy w grę wchodzą silne emocje. Niezbędna jest duża doza empatii, a także doświadczenie. Połączenie współodczuwania z prefesjonalizmem oraz wyważenie odpowiednich proporcji jest moją receptą na sukces w tej pracy. To dla mnie bardzo poruszające i satysfakcjonujące, kiedy znajdę odpowiednie rozwiązanie problemu osoby wymagającej opieki czy jej rodziny i wszystko zaczyna dobrze się układać dzięki mojej pomocy. Czy jest coś piękniejszego niż świadomość pod koniec dnia pracy, że zrobiło się coś dobrego dla Anioła?

Hausengel to przede wszystkim ludzie, przyjaciele i niepowtarzalna atmosfera pracy

Marta Janiak
Czy praca może być intensywna i wysoce absorbująca, a jednocześnie dawać poczucie ogromnej satysfakcji i każdego dnia motywować do dalszego działania? Czy może stanowić znaczną część codzienności, a zarazem nie ingerować w negatywny sposób w życie prywatne? Czy musi być tylko i wyłącznie koniecznością, czy też może odgrywać pozytywną wartość, nadając odpowiedni rytm dnia, kształtując osobowość, ucząc chociażby samodyscypliny, odpowiedzialności, czy systematyczności? I wreszcie, czy praca sama w sobie może przynosić tak po prostu radość i zadowolenie? Nigdy wcześniej nie odpowiedziałabym twierdząco na wszystkie wyżej postawione pytania. Nigdy wcześniej, dopóki takiej pracy nie znalazłam…

To, co mnie urzekło w Hausengel na początku, urzeka mnie każdego dnia na nowo

Marzena Tylman
W Hausengel wchodzę w skład pięcioosobowego zespołu telefonicznej firmowej centrali. Nie marzyłam nigdy o obsłudze telefonicznej centrali firmy, ale im dłużej to robię, tym bardziej staje się jasne, że nie zamieniłabym tej pracy na żadną inną. Wykonując moją pracę nie raz słyszę głosy wdzięczności i słowa podziękowania za okazaną rodzinom oraz opiekunkom pomoc i wsparcie. To najlepiej świadczy o tym, że to co robimy ma sens! Takie słowa to duży komplement, ale też zobowiązanie na przyszłość, by nie zawieść ludzi, którzy obdarzają nas swoim zaufaniem.

W Hausengel najbardziej zaskoczyła mnie otwartość

Stefan Szablewski
Po trzyletniej pracy poza miejscem zamieszkania i tułaniem się po hotelach bardzo chciałem znowu zamieszkać w domu. Udało się to dzięki pracy w Hausengel, gdzie znalazłem pracę zgodną z moimi oczekiwaniami.

Ak ste s nami spokojní, odporúčte nás ostatným a získajte bonus 100,- € za Vaše odporúčanie!

Zabezpečte si prémiu teraz!