<
Schliessen
Schliessen

Hausengel predstavuje jeden veľký, pestrý, medzinárodný tím

Gabriella Tothová

Gabriella Toth

„Prácou snov“ pre každého, kto pracuje v zahraničí, je práca, kde môžete aktívne používať svoj materinský jazyk. Dovolím si tvrdiť, že ja a moji kolegovia patríme k tým šťastlivcom, ktorí môžu používať svoj materinský jazyk ako organickú súčasť našej práce: Hausengel je naozaj medzinárodným tímom a to doslova.

V roku 2012 som prišla do Nemecka ako doktorandka z Katedry knižničnej a informačnej vedy na Univerzite ELTE v Budapešti s cieľom v Marburgu dokončiť zahraničnú výskumnú prácu, ktorá bola potrebná pre moje štúdium. Vtedy som ešte netušila, že o rok neskôr odídem z povolania, ktoré som študovala a budem pracovať v úplne novom odbore.

V roku 2013 ma jedna moja milá známa upozornila na skutočnosť, že spoločnosť Hausengel GmbH hľadá posilu do svojho maďarského tímu. Využila som príležitosť a hneď som sa prihlásila. Moja prihláška bola úspešne prijatá a odvtedy som zamestnaná na maďarskom oddelení a podporujem tento tím agentúry.

V Maďarsku som pracovala ako knižničná, informačná a dokumentačná pracovníčka viac ako 12 rokov. Práca s ľuďmi bola vždy neoddeliteľnou súčasťou mojej oblasti pôsobnosti. Práca v spoločnosti Hausengel ma mimoriadne baví, pretože skúsenosti, ktoré som nadobudla počas predchádzajúcej práce a počas štúdia, sa dajú efektívne uplatniť.

Zamestnanci Hausengel-kolégia pochádzajú prinajmenšom z 5 rôznych národov. Preto je pre nás všetkých samozrejmosťou tolerancia, ako aj vzájomný rešpekt a akceptácia. Tieto princípy výrazne ovplyvňujú aj naše každodenné činnosti. Či už ide o odborné otázky alebo v súvislosti s každodennými témami: moje kolegyne sú nápomocné a vždy uprimné. Neustále sa snažíme navzájom sa podporovať, aby sme tak dokazáli vyhovieť požiadavkám každodenného chodu podniku.

Hausengel predstavuje veľký, farebný, medzinárodný tím so súdržnosťou. Môžem úprimne povedať, že toto je tá najlepšia skupina kolegov, s ktorými som mala tú česť pracovať.

To, čo ma dojalo na začiatku našej spolupráce, ma každý deň dojíma nanovo!

Marzena Tylmanová
Pracujem v spoločnosti Hausengel v telefónnej ústredni. Ak mám byť úprimná, nebola to vlastne práca mojich snov. Ale čím dlhšie to robím, tým viac si uvedomujem, že túto prácu by som nikdy v živote nevymenila za žiadnu inú. Každý deň počúvam, akí vďační sú opatrovatelia a rodiny ľudí vyžadujúcich starostlivosť za našu pomoc a podporu. To je pre mňa dôkazom toho, že naša práca má hlboký zmysel. Tieto slová vďačnosti sú komplimentom, ale aj výzvou. Za žiadnych okolností nesmieme sklamať ľudí, ktorí nám dôverujú.

Otvorenosť ma na spoločnosti Hausengel prekvapila najviac

Stefan Szablewski
Po troch rokoch dochádzania za prácou, neustáleho sťahovania sa a spania v hoteloch som si prial prácu bližšie k môjmu domovu. Hľadal som teda zaujímavé zamestnanie, ktoré by splnilo moje očakávania – vďaka spoločnosti Hausengel som ho našiel!

Mojou prácou v spoločnosti Hausengel sa všetko zmenilo

Marta Janiaková
Môže byť práca intenzívna, vzrušujúca a zároveň zmysluplná a motivujúca? Môže tvoriť veľkú časť každodenného života a napriek tomu nechať dostatok priestoru na súkromný život? Musí práca znamenať len plnenie si povinností, alebo môže tiež pozitívne prispieť k formovaniu priebehu dňa vlastnou osobnosťou, sebadisciplínou, zodpovednosťou a svedomitosťou? A v neposlednom rade – môže byť samotná práca zábavná a uspokojujúca? Nikdy predtým by som na všetky tieto otázky neodpovedala „áno“. Všetko sa zmenilo, keď som si našla prácu v spoločnosti Hausengel...

Ak ste s nami spokojní, odporúčte nás ostatným a získajte bonus 200,- € za Vaše odporúčanie!

Zabezpečte si prémiu teraz!