<
Schliessen
Schliessen

Ukrajinskí opatrovatelia na nemeckom trhu práce

Mnohí si kladú otázku, aký vplyv bude mať nedávny prílev utečencov z východu, napr. z vojnou zmietanej Ukrajiny, na odvetvie domácej starostlivosti v Nemecku. Opatrovatelia z Ukrajiny pracujú už dlhšie ako opatrovatelia seniorov v nemeckých domácnostiach. Zatiaľ čo predtým bolo ich vedomým rozhodnutím pracovať v Nemecku, v súčasnosti je väčšina z nich nútená zarábať si na živobytie. Väčšina utečencov sú ženy a deti.

Od 24. februára 2022, teda odo dňa agresie Ruskej federácie, opustilo Ukrajinu celkovo 5,9 milióna ľudí. Odhaduje sa, že tento počet sa čoskoro zvýši o ďalší milión ľudí. Poľsko-ukrajinskú hranicu prekročilo už takmer 3,3 milióna utečencov z Ukrajiny. Toto sú oficiálne údaje poľskej pohraničnej stráže. Nemecko ich prijalo viac ako 400 000 (od mája 2022). Niektorí z týchto ľudí si hľadajú alebo budú hľadať prácu. Pre ženy je atraktívny sektor opatrovania. Za akých podmienok môžu Ukrajinci pracovať v opatrovateľskej službe?

Ukrajinskí opatrovatelia na nemeckom trhu práce

Pozor na spoločnosti, ktoré posielajú opatrovateľov z Ukrajiny do Nemecka!

Utečenci z Ukrajiny, ktorí majú legalizovaný pobyt v Poľsku na základe špecialného zákona v súvislosti s vojnou na Ukrajine, nemôžu byť poľskou spoločnosťou vyslaní pracovať do Nemecka. V takýchto prípadoch potrebujú na vstup do Nemecka Vander-Elst víza. Ak utečenci opustia Poľsko na viac ako jeden mesiac, stratia legálny pobyt v Poľsku a všetky výhody. Podliehajú trestnému stíhaniu, ak napriek odchodu z Poľska poberajú naďalej dávky a potom musia vrátiť všetky neoprávnené prijaté dávky.

Mnohé spoločnosti sa snažia využiť situáciu a ponúkajú ukrajinským utečencom prácu na základe poľskej alebo slovenskej zmluvy o poskytovaní služieb v rámci vyslania do Nemecka. Je veľmi dôležité uvedomiť si dôsledky takéhoto prístupu. Neznalosť predpisov neospravedlňuje. Aj keď získate formulár A1, neznamená to, že môžete v Nemecku legálne pracovať. Preto by ste si mali veľmi starostlivo zvážiť, či sa Vám oplatí prijať prácu v rámci vyslania a stratiť nadobudnuté práva a výhody, ako aj právo na legálny pobyt v Poľsku. Podobná situácia je aj na Slovensku.

Podľa rozhodnutia Rady Európy Európskej únie neexistuje iný legálny spôsob, ako sa zamestnať v Nemecku ako vyslaný pracovník, ako získať Vander-Elst víza.

Živnosť, ako legálna forma práce v oblasti starostlivosti a ošetrovateľstva

Nemecký trh práce je však naďalej otvorený a vnímavý. Nedávne udalosti prinútili nemeckých zákonodarcov vytvoriť praktické riešenia, ktoré umožnia Ukrajincom legalizovať svoj pobyt v Nemecku alebo sa zamestnať. Aké alternatívy majú ukrajinskí občania k dispozícii, keďže v Nemecku nie je možné legálne pracovať na základe vyslania z inej krajiny?

Najjednoduchší spôsob, ako legálne pracovať v Nemecku, je legalizovať si pobyt v Nemecku. Žiadosti o povolenie na pobyt v Nemecku pre ukrajinských štátnych príslušníkov, ktorí prišli do Nemecka po 24. februári 2022, sa budú vybavovať prednostne. S týmto povolením na pobyt získavate aj právo vykonávať zárobkovú činnosť v Nemecku. Takáto žiadosť sa musí podať na úrade pre utečencov príslušnom podľa miesta pobytu. Osobná účasť na úrade je potrebná aj v prípade, že žiadosť bola podaná online. Bežne tento postup môže trvať niekoľko týždňov, ale vzhľadom na výnimočné okolnosti sa žiadosti ukrajinských občanov môžu vybaviť rýchlejšie a sú tiež bezplatné.

Šance na úspešnú integráciu na nemeckom trhu práce sú založené predovšetkým na znalosti nemeckého jazyka, ako aj na odbornej kvalifikácii a praxi. Tí, ktorí vedia komunikovať v nemčine a sú ochotní žiť s klientom počas celého trvania zákazky, majú široký výber ponúk v oblasti domácej starostlivosti.

Nemecko dúfa, že mnohí utečenci zostanú v krajine dlhšie. Už teraz im chýbajú opatrovatelia pre starnúce obyvateľstvo.

"Ak sa opatrovatelia z Ukrajiny rozhodnú zostať v Nemecku dlhšie a hľadať si prácu v oblasti domácej starostlivosti, alebo pokračovať vo vzdelávaní, sme samozrejme pripravení im čo najskôr pomôcť," vysvetľuje Simon Wenz, konateľ spoločnosti Hausengel Holding AG, "dopyt po opatrovateľoch v Nemecku je stále veľmi vysoký."

Ak ste s nami spokojní, odporúčte nás ostatným a získajte bonus 200,- € za Vaše odporúčanie!

Zabezpečte si prémiu teraz!