Schliessen
Schliessen

Svetový deň Alzheimerovej choroby: poďakovanie opatrovateľom

Pri príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby by sme sa chceli osobitne poďakovať Vám, opatrovateľom. Vaše každodenné odhodlanie poskytovať podporu ľuďom s demenciou si zaslúži najvyššie uznanie. Alzheimerova choroba sa týka nielen jednotlivcov, ale aj tých, ktorí sa o nich s láskou starajú.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) trpí demenciou približne 50 miliónov ľudí na celom svete, pričom najčastejšou formou je Alzheimerova choroba. Očakáva sa, že do roku 2050 sa tento počet zvýši na 152 miliónov. Za týmito alarmujúcimi číslami sa však skrývajú ľudské osudy, ktoré sa nedajú zachytiť v štatistikách.

Výzvy, ktoré vznikajú pri spolužití s ľuďmi s týmto ochorením, sú rovnako rozmanité ako osobnosti samotných dotknutých osôb. Sú podmienené osobnosťou postihnutého, štádiom ochorenia, vonkajšími okolnosťami života, ale aj konkrétnymi schopnosťami a slabinami opatrovateľov. Preto musia byť riešenia týchto problémov rovnako individuálne ako ľudia, ktorých sa týkajú.vv

Svetový deň Alzheimerovej choroby

Znalosti vytvárajú bezpečnosť

Poznanie choroby dodáva istotu pri zaobchádzaní s chorými. Môže zabrániť sklamaniu, ale aj zbytočnej rezignácii. Opatrovatelia by sa preto mali o chorobe čo najdôkladnejšie informovať. V rámci našich kurzov ďalšieho vzdelávania v našej Hausengel akadémii sa dozviete veľa zaujímavostí o tomto ochorení.

Vo všeobecnosti platí, že ľudia s demenciou by mali byť akceptovaní takí, akí sú. Nemôžu sa zmeniť. Je dôležité uznať a rešpektovať potreby a želania dotknutých osôb. Zároveň je potrebné vyhnúť sa kritike a zbytočným výčitkám.

Dôležité je tiež zachovať si nezávislosť napriek ochoreniu. Preto by sa chorému nemali odobrať všetky úlohy len preto, že sú ťažšie ako predtým alebo ich vykonávajú  horšie. Zjednodušením oblečenia, rozdelením činností na jednotlivé kroky a poskytnutím vhodnej pomoci možno často zachovať vysoký stupeň nezávislosti. Nezabudnite sa o tom porozprávať aj s príbuznými!

Dôsledný, zvládnuteľný denný režim, jasné svetlo a osvetlenie dôležitých ciest v noci uľahčujú chorým orientáciu. Vytvorenie jasnej štruktúry a bezpečného prostredia je dôležitým predpokladom toho, aby sa dotknuté osoby cítili dobre.

Zohľadnite to aj pri práci s ľuďmi s demenciou: Mnohé správanie ľudí s demenciou je reakciou na ochorenie. Nedostatok rád a orientácie môže viesť k úzkosti, lipnutiu a neustálemu opakovaniu otázok. Agresivita a výbuchy hnevu môžu prameniť z frustrácie alebo preťaženia, depresia a stiahnutie z nedostatku aktivity a povzbudenia. Ak sa s tým stretávate vo svojej každodennej rutinnej starostlivosti, neváhajte si vziať k srdcu nasledujúce tipy:

Tipy na zaobchádzanie s pacientmi s demenciou

  • Zachovajte pokoj a trpezlivosť.
  • Vnímajte pocity pacienta.
  • Vytvorte známe a štruktúrované prostredie.
  • Uľahčite komunikáciu používaním jednoduchého jazyka a jasných správ.
  • Ponúknite podporu, ale zároveň podporujte samostatnosť.
  • Hovorte s rodinnými príslušníkmi o problémoch
  • Buďte si vedomí svojich vlastných limitov

V Hausengel veľmi dobre vieme, aké problémy môžu nastať pri práci s pacientmi s demenciou. Naši vyškolení poradcovia pre starostlivosť z našej ambulantnej opatrovateľskej služby Vám radi pomôžu s akýmikoľvek otázkami na túto tému. V duchu Svetového dňa Alzheimerovej choroby Vám ďakujeme za Vašu angažovanosť - aj v mene všetkých rodín spoločnosti Hausengel.

Ak ste s nami spokojní, odporúčte nás ostatným a získajte bonus 200,- € za Vaše odporúčanie!

Zabezpečte si prémiu teraz!